Ledende overlæge: CDK-4/6-hæmmer og endokrinterapi ligner nyt paradigme ved visceral krise

SABCS: Behandling med CDK-4/6-hæmmeren ribociclib og endokrinterapi (ET) i første linje overgår kemoterapi ved hormonfølsom (ER+) aggressiv brystkræft med spredning til organer (visceral krise). CDK-4/6-hæmmere og ET ligner et nyt behandlingsparadigme, siger ledende overlæge Hella Danø.

”Selv om det er et lille studie, så er det virkelig spændende resultater, der på sigt kan være med at afgøre den måde, vi behandler på. Og så spiller det ind i en diskussion, vi har haft i klinikkerne,” siger Hella Danø, ledende overlæge på Onkologisk og Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital. Hun er desuden med i medicinsk udvalg i Danish Breast Cancer Group. 

Resultaterne stammer fra det kontrollerede fase II-studie RIGHT Choice, som blev præsenteret på den amerikanske brystkræftkongres i San Antonio, SABCS 2022 (abstrakt #GS1-10). 

Studiet viser, at ribociclib kombineret med en aromatasehæmmer (letrozol eller anastrozol) og goserelin, der sænker østrogenproduktionen, næsten fordobler progressionsfri overlevelse fra 12,3 måneder til 24 måneder sammenlignet med klinikerens eget valg af kemoterapi. 

Behandling med CDK-4/6-hæmmer og ET er allerede dansk standard i førstelinje ved ER+ metastatisk brystkræft, men når en patient diagnosticeres med visceral krise, så vil onkologer som regel begynde behandlingen med kemoterapi, da det virker hurtigt og sikkert. Det har dog vakt diskussion i klinikkerne, om CDK-4/6 og endokrinterapi alligevel vil være bedst, da det trods alt er førstevalg, når patienten ikke har visceral krise.   

Billedtekst

”Her har vi ikke været enige i fagmiljøet, og jeg må indrømme, at jeg selv har hældt mod, at kemoterapi må være det bedste valg, da kvinderne kan være på vej til at få organsvigt og har brug for noget, vi ved virker hurtigt. Men med dette studies resultater ser det ud til, at jeg og andre skal skifte standpunkt. Det overrasker mig, at ribociclib+ET overgår kemoterapi så meget, og det ligner, at der er et nyt behandlingsparadigme på vej,” siger Hella Danø, der ser meget frem til yderligere data på den halvdel af patienterne i studiet, som har visceral krise. 

Meget tålelig behandling

Et andet meget positivt tegn i RIGHT Choice-studiet er, ifølge Hella Danø, at kombinationen af ribociclib og ET ser ud til at være langt mere tålelig end kemoterapi. Det er noget, som har stor betydning for patienterne selv. 

Kun 7,1 procent af kvinderne behandlet med ribociclib plus ET afbrød behandlingen på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger, mens det tal var 23 procent for kemoterapi-armen. 

Derudover var mediantiden til behandlingssvigt næsten dobbelt så lang i ribociclib+ET-armen i forhold til kemoterapi-armen (18,6 måneder versus 8,5 måneder).

Den samlede responsrate var til gengæld næsten ens mellem de to behandlingsarme (65,2 procent for ribociclib plus ET og 60 procent for kemoterapi).

Hyppigheden af ​​symptomatiske bivirkninger, såsom diarré og træthed, var desuden forskellige: 

Alvorlige, behandlingsrelaterede bivirkninger opstod hos 1,8 procent af patienterne, der fik ribociclib plus ET, og hos 8 procent af patienterne, der fik kombinationskemoterapi.

”Ribociclib-kombinationen er klart den mest skånsomme behandling, hvilket er en del af det meget positive resultat. Jeg er virkelig spændt på at se yderligere studier på det her,” siger Hella Danø. 

Forskerne bag studiet håber selv, at kommende subgruppeanalyser vil kaste lys på, hvilke patienter der har bedst gavn af kombinationsbehandlingen ribociclib+ET, og hvilke der fortsat bør få kemoterapi.