- først med nyheder om medicin

Medicinrådet anbefaler Keytruda som neoadjuverende behandling af triple-negativ brystkræft

Det monoklonale antistof Keytruda (pembrolizumab) i kombination med kemoterapi har fået Medicinrådets anbefaling som neoadjuverende behandling af lokalt fremskreden eller tidlig triple-negativ brystkræft med høj risiko for tilbagefald (TNBC).

Rådet skulle også tage stilling til, om Keytruda (pembrolizumab) fremover skulle anvendes som adjuverende behandling, men det har ikke fået en anbefaling.

Det fremgår af Medicinrådets vurdering efter rådsmødet onsdag.

Rådet lægger i sin vurdering vægt på, at der er en dokumenteret effekt, hvor en højere andel af patienterne har komplet tumorsvind i bryst- og lymfeknuder ved neoadjuverende behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi sammenlignet med den behandling, de får i dag. 

“Behandlingen er dyrere end nuværende standardbehandling, men samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til den dokumenterede effekt. Medicinrådet anbefaler, at pembrolizumab gives i vægtbaseret dosering i op til seks måneder,” skriver de i anbefalingen.

Senest om to år vil rådet vurdere, om anbefalingen fortsat skal være gældende. Derudover opfordrer det Danish Breast Cancer Group (DBCG) til at opsamle data vedrørende komplet tumorsvind og sikkerhed af pembrolizumab kombineret med kemoterapi som neoadjuverende behandling.

Anbefalingen af neoadjuverende behandling er en ændring af klinisk praksis, hvor standardbehandlingen i dag er operation efterfulgt af kemoterapi og strålebehandling. Kun i nogle tilfælde anvendes der neoadjuverende terapi, for eksempel hvis der er spredning til lymfeknuderne, eller knuden er større end to centimeter.

Ingen anbefaling af adjuverende behandling

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab som adjuverende behandling, da effekten “ikke i tilstrækkelig grad [er] belyst i forhold til den behandling, patienterne får i dag”.

Rådet opfordrer fagudvalget til at foretage en ny vurdering af effekten af adjuverende pembrolizumab i forhold til gældende klinisk praksis og opfordrer det lægemiddelvirksomheden til at indsende yderligere data, hvorefter det vil tage stilling til, om anbefalingen kan udvides.

På linje med amerikanske anbefalinger

Vurderingen er lavet på baggrund af fase III-studiet KEYNOTE-522, som viser, at en signifikant højere andel opnåede et patologisk komplet respons ved behandling med pembrolizumab plus neoadjuverende kemoterapi (64,8 procent (95% CI: 59,9; 69,5)) sammenlignet med dem, der fik placebo plus neoadjuverende kemoterapi (51,2 procent (95% CI: 44,1; 58,3)). 

Nyere data fra samme studie viser også, at ved en median opfølgning på 39,1 måneder var pembrolizumab plus neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af adjuverende pembrolizumab efter operation forbundet med en signifikant forbedring af hændelsesfri overlevelse i forhold til placebo plus kemoterapi med tre-årige hændelsesfrie overlevelsesrater på henholdsvis 84,5 procent og 76,8 procent (HR 0. 95 procent CI [0,48, 0,82]; P < 0,001).

Data fra KEYNOTE-522 førte også til ændringer i en ASCO behandlingsvejledning i maj 2022, hvor der blev udformet en hurtig opdateret version, efter studie-resultaterne blev offentliggjort. 

I den opdaterede vejledning fremgår det, at pembrolizumab i kombination med neoadjuverende kemoterapi bør gives til patienter med stadium II/III triple-negativ brystkræft – efterfulgt af pembrolizumab efter operation. Derudover kan adjuverende pembrolizumab gives samtidig med eller efter afslutning af strålebehandling, fremgår det.