For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Forlængelsen af den progressionsfri overlevelse med fem måneder var ikke alene højsignifikant men også klinisk relevant," siger Niels Abildgaard.

Isatuximab-kombination reducerer myelomatose-progression med 40 procent

ASCO: Isatuximab øger markant virkningen af pomalidomid og dexametason i behandlingen af recidiv/refraktær myelomatose (RRMM).

Det viser resultaterne af den randomiserede, multi-center fase III-undersøgelse, ICARIA-MM, der søndag blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO, i Chicago (Abstrakt 8004).

"Antistof behandlingen med isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason viste en 40 procent reduktion i risiko for progression eller død sammenlignet med pomalidomid og dexamethason alene," siger professor Niels Abildgaard, som behandler patienter med myelomatose ved hæmatologisk afdeling, Odense Universitets Hospital, og som forsker i sygdommen.

"Det er værd at bemærke, at de inkluderede patienter næsten alle var refraktære (modstandsdygtige) overfor behandling med lenalidomid (Revlimid) og tre ud af fire var refraktære overfor proteasomhæmmer, typisk f.eks bortezomib (velcade) givet som led i første- eller andenlinjebehandling. I udgangspunktet var det således en meget vanskelig gruppe af patienter at behandle. Forlængelsen af den progressionsfri overlevelse med fem måneder var ikke alene højsignifikant men også klinisk relevant," understreger Abildgaard.

Vigtige resultater som blev præsenteret på ASCO var bl.a.:

  • Kombinationsbehandlingen med isatuximab resulterede i en signifikant højere responsrate end behandling med pomalidomid og dexamethason alene
  • Median progressionsfri overlevelse (PFS) på 11,5 måneder i isatuximab kombinationsbehandling mod 6,5 måneder med pom-dex, p = 0,001; HR 0,596
  • Samlet responsrate (ORR) på 60 procent for isatuximab-kombinationsbehandling mod 35 procent i kontrolarmen, p <0,0001
  • Behandlingsfordelen var konsekvent på tværs af subgrupper, inklusiv patienter ældre end 75 år, patienter med nedsat nyrefunktion samt patienter som var resistente overfor lenalidomid
  • Der blev observeret en trend mod øget overlevelse; omend en længere opfølgning af data er nødvendig for endelig vurdering

Bivirkningerne med og uden isatuximab var følgende i undersøgelsen:

  • Bivirkninger grad ≥3: 86,8 procent vs 70,5 procent
  • Patienter som døde på grund af bivirkninger: 7,9 procent vs 9,4 procent
  • Infektioner grad ≥3: 42,8 procent vs 30,2 procent
  • Grad ≥3 neutropeni: 84,9 procent (febril 11,8%) og 70,1 procent (febril 2,0%)
  • Isatuximab-infusionsreaktioner blev rapporteret hos 38,2 procent af patienterne

Isatuximab er et monoklonalt antistof rettet mod CD38-receptoren på myelomcellerne og aktiverer forskellige mekanismer, som fører til tumorcelledød. Ansøgning om godkendelse er indsendt til EMA, men er endnu ikke blevet endeligt vurderet i fht. effekt og sikkerhed.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift