For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tasigna giver langvarig behandlingsfri remission ved CP CML

ASCO: Kinasehæmmeren Tasigna (nilotinib) giver en langvarig behandlingsfri remission (TFR) og er en sikker behandling af patienter med kronisk myeloid leukæmi (CP CML).

Det viser opdaterede resultater fra fase II-studiet ENESTfreedom, der blev præsenteret på en postersession på ASCO-kongressen mandag (Abstrakt 7013).

ENESTfreedom-studiet har inkluderet patienter med BCR-ABL1-positiv CMP-CP, som har opnået varig minimal restsygdom (MRD), mens de fik Tasigna som førstelinjebehandling. Egnede patienter havde gennemgået mindst to års behandling med Tasigna og et molekylært respons på 4,5. Efter en et-årig Tasigna-konsolideringsperiode var patienter med vedvarende dyb molekylær respons (MR) egnede til studiets TFR-fase. Hvis tab af større MR forekom (BCR-ABL1 IS ≤ 0,1 procent), blev Tasigna-behandling genstartet. Tidligere data viser, at 51,6 procent af patienterne i undersøgelsen forblev i TFR 48 uger efter behandlingsophør (det primære endemål) med holdbarhed af TFR observeret efter 96 uger og 144 uger.

Efter 192 ugers data cutoff var der stadig igangværende TRF hos 87 af 190 patienter (45,8 %). 91 patienter (47,9 %) havde genoptaget Tasigna-behandling, og 12 (6,3 %) havde forladt studiet. TFR-raten ved 192 uger var 44,2 procent. Af de 89 patienter, der havde succesfuld TFR efter 144 uger, kunne fem (5,6 %) ikke evalueres for TFR på 192-ugers tidspunktet.

90 af de 91 patienter, der genoptog Tasigna-behandling, havde en større MR, og 84 genvandt MR. 48 uger senere havde 75 ud af 90 stabile større MR, og 73 ud af 84 havde MR. Selv om der var blevet rapporteret ti dødsfald ved 144 ugers data cutoff (ingen på grund af CML), blev der ikke rapporteret om tilfælde af sygdomsfremgang eller nye dødsfald ved 192 uger.

Blandt de 89 patienter, der havde TFR i længere end 144 uger (inklusive de 87 patienter, der havde TFR i længere tid end 192 uger), var andelen af patienter, som oplevede alvorlige bivirkninger (AE) under konsolidering og hver efterfølgende 48-ugers TFR-periode hhv. 84,3 procent, 77,5 procent, 70,8 procent, 48,3 procent, and 52,8 procent. De hyppigst rapporterede AE'er hos patienter, der startede Tasigna-behandling, var nasopharyngitis (18,7 %) og kløe, træthed og øget lipase (hver 14,3 % hver), hvoraf de fleste blev klassificeret som grad 1 eller 2.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift