Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny potentiel erstatning for kemoterapi forud for CAR-T-celleterapi

ASCO: Et nyt eksperimentelt lægemiddel, AVM0703, har vist lovende takter som erstatning for højdosis kemoterapi forud for behandling med CAR-T celleterapi hos patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL).

Det fremgår af et abstract, der blev publiceret online i forbindelse med ASCOs årsmøde. CAR-T-celleterapi er en relativt nyt behandlingsform til ALL, som har vist lovende resultater. 80 procent af ALL-patienter i behandling med CAR-T celleterapierne Kymriah (tisagenlecleucel) og Yescarta (axicantagene ciloleucel) har opnået remission. 

I dag er forudgående behandling med højdosis kemoterapi en forudsætning for, at ALL-patienter kan få CAR-T celleterapi. Det skyldes, at kemoterapi mindsker forekomsten af irrelevante T-celler og immunhæmmende celler, hvilket fremmer effekten af T-celleterapien. Højdosis kemoterapi er imidlertid associeret med alvorlige immunologiske komplikationer, og er medvirkende til at øge graden af de allerede eksisterende bivirkninger ved CAR-T celleterapi, bl.a. cytokin-frigivelsessyndrom (CRS) og dysfunktioner i det autonome nervesystem. Bivirkningerne er primært drevet af en unaturlig høj frigivelse af skadelige cytokiner og kolonistimulerende faktor 2 (GM-CSF) i blodet. Desuden tåler hver tredje ALL-patient ikke højdosis kemoterapi, og kan af denne grund alene ikke blive taget i betragtning som kandidater til CAR-T celleterapi.

Det eksperimentelle lægemiddel AVM0703 har i et forsøg med mus, som har fået implanteret kræftceller, vist sig i sig selv at forsinke tumorvækst, samt i høj grad at bedre CAR-T celleterapiens tumorsupprimerende effekt. Et lille studie med fire kræftpatienter har ydermere vist, at behandling med AVM0703 signifikant øger frigivelsen af gavnlige cytokiner (IL-2 og IL-15), mens niveauet af det skadelige cytokin IL-6 blev reduceret. Og endelig beskriver den eksisterende litteratur på området, hvordan AVM0703 reducerer frigivelsen af GM-CSF i blodet. AVM0703 er ikke forbundet med de samme toksiske følgevirkninger som højdosis kemoterapi.

Med reference til de præliminære data konkluderes det i abstractet, at AVM0703 kan vise sig at blive en non-toksisk erstatning for højdosis kemoterapi til patienter, som skal i behandling med CAR-T celleterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift