For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny potentiel erstatning for kemoterapi forud for CAR-T-celleterapi

ASCO: Et nyt eksperimentelt lægemiddel, AVM0703, har vist lovende takter som erstatning for højdosis kemoterapi forud for behandling med CAR-T celleterapi hos patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL).

Det fremgår af et abstract, der blev publiceret online i forbindelse med ASCOs årsmøde. CAR-T-celleterapi er en relativt nyt behandlingsform til ALL, som har vist lovende resultater. 80 procent af ALL-patienter i behandling med CAR-T celleterapierne Kymriah (tisagenlecleucel) og Yescarta (axicantagene ciloleucel) har opnået remission. 

I dag er forudgående behandling med højdosis kemoterapi en forudsætning for, at ALL-patienter kan få CAR-T celleterapi. Det skyldes, at kemoterapi mindsker forekomsten af irrelevante T-celler og immunhæmmende celler, hvilket fremmer effekten af T-celleterapien. Højdosis kemoterapi er imidlertid associeret med alvorlige immunologiske komplikationer, og er medvirkende til at øge graden af de allerede eksisterende bivirkninger ved CAR-T celleterapi, bl.a. cytokin-frigivelsessyndrom (CRS) og dysfunktioner i det autonome nervesystem. Bivirkningerne er primært drevet af en unaturlig høj frigivelse af skadelige cytokiner og kolonistimulerende faktor 2 (GM-CSF) i blodet. Desuden tåler hver tredje ALL-patient ikke højdosis kemoterapi, og kan af denne grund alene ikke blive taget i betragtning som kandidater til CAR-T celleterapi.

Det eksperimentelle lægemiddel AVM0703 har i et forsøg med mus, som har fået implanteret kræftceller, vist sig i sig selv at forsinke tumorvækst, samt i høj grad at bedre CAR-T celleterapiens tumorsupprimerende effekt. Et lille studie med fire kræftpatienter har ydermere vist, at behandling med AVM0703 signifikant øger frigivelsen af gavnlige cytokiner (IL-2 og IL-15), mens niveauet af det skadelige cytokin IL-6 blev reduceret. Og endelig beskriver den eksisterende litteratur på området, hvordan AVM0703 reducerer frigivelsen af GM-CSF i blodet. AVM0703 er ikke forbundet med de samme toksiske følgevirkninger som højdosis kemoterapi.

Med reference til de præliminære data konkluderes det i abstractet, at AVM0703 kan vise sig at blive en non-toksisk erstatning for højdosis kemoterapi til patienter, som skal i behandling med CAR-T celleterapi.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift