For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler Revlimid-kombi mod myelomatose

Medicinrådet anbefaler lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason (BorLenDex) som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Medicinrådet vurderer at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi, når de efterfølgende behandlinger tages i betragtning.

Effekten af behandling med LenDex til progression i populationen er ikke veldokumenteret, og Medicinrådet henstiller derfor til, at behandlingsvarigheden løbende tages op til overvejelse ved anvendelse af LenDex og BorLenDex.

Patientpopulationen med behandlingskrævende knoglemarvskræft, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte udgør ca. 240 patienter årligt. Blandt de nuværende behandlingsmuligheder anvendes oftest en kombination af enten bortezomib, melphalan og prednison (BorMelPred) eller lenalidomid og dexamethason (LenDex). Den mediane overlevelse er ca. tre år.

Medicinrådet har allerede taget stilling til placeringen af BorLenDex i behandlingsvejledningen for knoglemarvskræft. Her er BorLenDex førstevalg til 60 procent af ikketidligere behandlede patienter med knoglemarvskræft, som ikke er kandidater til HDT/STS. LenDex og BorMelPred er ligestillede som andetvalg. 

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift