Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Calquence er overlegen mod kronisk lymfocytisk leukæmi

ASCO: Calquence (acalabrutinib) giver signifikant færre tilfælde af atrieflimren og er generelt mere tålelig end ibrutinib som førstelinjebehandling mod tidligere behandlet kronisk lymfocytisk leukæmi, og så øger acalabrutinib den progressionsfrie overlevelse hos nydiagnosticerede patienter. 

Det viser fire års opfølgningsdata fra de to fase-III-studier ELEVATE-RR og ELEVATE-TN, som blev præsenteret på den amerikanske kongres ASCO 2021 (abstrakt #7500 og abstrakt #7509). 

ELEVATE-RR nåede sit primære endepunkt for non-inferiør progressionsfri overlevelse (PFS) efter en medianopfølgning på 40,9 måneder. Median PFS var 38,4 måneder i begge arme (baseret på et Hazard Ratio [HR] på 1, 95% CI, 0,79-1,27). 

Patienter, der blev behandlet med acalabrutinib, havde samtidig en statistisk signifikant lavere forekomst af atrieflimren sammenlignet med patienter behandlet med ibrutinib (9,4 procent versus 16,0 procent). Det er et betydningsfuldt sekundært endepunkt og resultat, da atrieflimren øger risikoen for slagtilfælde, hjertesvigt og andre hjerte-relaterede komplikationer.

Studiet har endnu ikke nået en median samlet overlevelse (OS) i de to behandlingsarme. 

Færre bivirkninger helt generelt

ELEVATE-RR viste generelt færre bivirkninger og behandlingsstop i acalabrutinib-armen uanset alvorsgraden. 

Bivirkninger førte til seponering af behandlingen hos 14,7 procent af patienterne i acalabrutinib-armen og 21,3 procent i ibrutinib-armen. 

Bivirkninger af klinisk interesse inkluderede hjertehændelser (alle grader, henholdsvis 24,1 procent og 30,0 procent), blødningshændelser (alle grader, henholdsvis 38,0 procent og 51,3 procent), hypertension (alle grader, 9,4 procent og 23,2 procent), infektioner (alle grader, henholdsvis 78,2 procent og 81,4 procent), interstitiel lungesygdom / pneumonitis (alle grader, 2,6 procent og 6,5 procent) og anden primære maligniteter eksklusive ikke-melanom hudkræft (alle grader, 9,0 procent og 7,6 procent).

Alvorlige bivirkninger af en hvilken som helst grad forekom hos 53,8 procent af patienterne i acalabrutinib-armen versus 58,6 procent af patienterne i ibrutinib-armen.

Øget progressionsfri overlevelse

Acalabrutinib mindsker risikoen for sygdomsprogression væsentligt mod behandlingsnaiv kronisk lymfocytisk leukæmi sammenlignet med chlorambucil plus obinutuzumab. Det viser resultaterne fra ELEVATE-TN.

Her har acalabrutinib både kombineret med obinutuzumab og som monoterapi en betragtelig PFS-fordel. 

Efter en medianopfølgning på 46,9 måneder viste resultaterne, at:

  • Acalabrutinib plus obinutuzumab reducerede risikoen for sygdomsprogression eller død med 90 procent (HR 0,10, 95% CI 0,07-0,17) og som monoterapi med 81 procent ( HR 0,19, 95% CI 0,13-0,28) sammenlignet med chlorambucil plus obinutuzumab.
  • Anslåede PFS-rater efter 48 måneder for acalabrutinib plus obinutuzumab eller som monoterapi var henholdsvis 87 procent og 78 procent mod 25 procent for chlorambucil plus obinutuzumab.
  • PFS-fund var konsistent på tværs af højrisiko-undergrupper. 
  • Median PFS blev endnu ikke nået for nogen af ​​acalabrutinib-armene ved fire års opfølgning.
  • Median OS blev ikke nået i nogen behandlingsarm men med en tendens mod fordel i acalabrutinib plus obinutuzumab-gruppen (p = 0,0604) .

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift