Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny retningslinje for hjernemetastaser på vej

Sundhedsstyrelsen har sendt en ny opdateret national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser i høring. Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til behandling af patienter med hjernemetastaser.

Baggrunden for opdateringen af den nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser er, at lokalbehandling (stereotaktisk strålebehandling) har fået mere plads i behandlingen af hjernemetastaser siden 2014, hvor den forrige nationale kliniske retningslinje blev udsendt, samt, at arbejdsgruppen vurderede, at der var kommet ny forskningsbaseret viden generelt på dette område.

Den nye retningslinje sætter fokus på, hvilke onkologiske og neurokirurgiske behandlinger der er aktuelle for patientgrupperne, samt hvilke patientspecifikke faktorer der skal afgøre behandlingsvalget. En aggressiv behandlingsstrategi i form af kirurgi og strålebehandling kan synes oplagt. Omvendt er disse behandlinger forbundet med risiko for komplikationer, og derfor er det vigtigt, at patienterne nøje udvælges med henblik på, hvilke behandlinger, de har mest udbytte af, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Hjernemetastaser er en hyppig komplikation til kræft og er forbundet med væsentlig øget dødelighed for patienten. Flere patienter end tidligere får konstateret hjernemetastaser - formentlig som følge af udviklingen indenfor billeddiagnostik, og fordi kræftpatienter generelt lever længere end tidligere.

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser er i høring frem til den 16. februar via Høringsportalen (https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61475).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift