Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"De nye fireårsdata om livskvalitet bekræfter heldigvis det, vi havde ventet: At patienterne ikke oplever, at deres livskvalitet forværres over tid efter endt behandling," siger Marco Donia - her fotograferet på et tidligere ASCO årsmøde.

Livskvalitet efter endt immunterapi forværres ikke over tid

ASCO: Patienter med fremskredent malignt melanom, der tidligere har været behandlet med immunterapi, oplever ikke, at deres livskvalitet forværres efter endt behandling.

Det viser fireårsdata fra CheckMate 067-studiet, som blev præsenteret på en postersession mandag på ASCOs åsmøde i Chicago (Abstrakt 9568).

CheckMate 067-studiet er et stort multicenter, randomiseret fase 3-studie med tre arme. 945 patienter med malignt melanom stadium III eller IV blev randomiseret til enten Yervoy (ipilimumab), Opdivo (nivolumab) eller Yervoy + Opdivo i første linje. Det primære endepunkt var OS og PFS.

De præsenterede resultater sammenligner patienternes vurdering af deres livskvalitet ved det sidste behandlingsbesøg med vurderingen i den behandlingsfri periode efter endt behandling. CheckMate 067 har tidligere rapporteret etårsdata om livskvalitet, men der er aldrig tidligere i et immunterapeutisk studie rapporteret lignende langtidsdata om livskvalitet.

"De nye fireårsdata om livskvalitet bekræfter heldigvis det, vi havde ventet: At patienterne ikke oplever, at deres livskvalitet forværres over tid efter endt behandling. Patienterne har ikke modtaget mere behandling mellem første og sidste måling af livskvaliteten, hvorfor det i min optik giver god mening, at deres livskvalitet er stabil i perioden," siger Marco Donia, der er læge på Onkologisk Afdeling ved Herlev Hospital og Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK), samt formand for Medicinrådets fagudvalg om malignt melanom.

De patientrapporterede data (PRO) er indsamlet ved hjælp af det såkaldte EORTC QLQ-C30-spørgeskema og EQ-5D-3L-skalaen. Data om livskvalitet er indsamlet ved baseline, ved behandlingsbesøg på hospitalet, samt ved første og anden opfølgning i det første år efter endt behandling. Herefter er patienternes vurdering af deres livskvalitet registreret en gang hvert halve år i fire år.

Ubesvarede spørgsmål

Ifølge Marco Donia er der fortsat en række ubesvarede spørgsmål i relation til immunterapi og livskvalitet. Det er især livskvalitetsdata efter endt behandling fra de efterhånden mange patienter, som har fået adjuverende immunterapi, Marco Donia efterlyser. Immunterapi er godkendt som adjuverende behandling til patienter med reseceret stadium III og IV malignt melanom. Det er fortsat uvist, om denne behandling påvirker patienternes livskvalitet negativt på den lange bane.

"Studierne om adjuverende immunterapi til malignt melanom er fortsat meget nye, og derfor har vi endnu ikke data om livskvalitet efter endt behandling fra disse studier. Det står således hen i det uvisse om den adjuverende behandling påvirker patienterne livskvalitet negativt på den lange bane," siger Marco Donia og tilføjer:

"Disse data er vigtige, da de kan få indflydelse på vores informationer om fordele og ulempe ved den adjuverende behandling, som vi giver til patienterne. Data om livskvalitet kan få indflydelse på beslutningen."

Marco Donia påpeger, at livskvalitetsanalyser af den adjuverende behandling kan være vanskelige at vurdere kvaliteten af, da de sammenligner vurderinger fra patienter i behandling med et aktivt stof versus vurderinger fra patienter i behandling med placebo.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift