Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Tid til at udvide indikationen? Keytruda mindsker også tilbagefald ved stadium II modermærkekræft

ESMO: Indtil videre har Keytruda (pembrolizumab)  og andre immunterapier kun været godkendt til mere fremskredne stadier af modermærkekræft end stadium II, men det kan meget vel være ved at ændre sig.

Behandling med pembrolizumab efter operation forebygger nemlig også tilbagefald ved stadium IIB og IIC modermærkekræft, viser de længe ventede 14,4 måneders opfølgningsdata fra fase III-studiet KEYNOTE-716, præsenteret under Presidential Symposium på den europæiske kræftkongres ESMO 2021 (abstrakt #LBA3_PR). 

Indtil videre svarer forskellen på pembrolizumab-armen og placebo til en relativ risikoreduktion på 35 procent, hvilket må siges at være en flot forskel efter bare 14,4 måneder, vurderer overlæge og professor Inge Marie Svane. 

”Resultatet ligner, hvad vi også så i de studier, der ligger bag godkendelsen af bl.a. pembrolizumab mod stadium III modermærkekræft,” siger hun.

”Det er en rigtig god effekt, hvor patienter får markant nedsat deres risiko for tilbagefald. Det har været næste skridt og længe ventet. Det ser ud til, at de når op på nogenlunde samme niveau som stadium III. Behandlingen fanger de patienter med kræft, som er følsomme overfor PD1-antistoffet,” siger Inge Marie Svane, professor i klinisk cancer immunterapi og leder af det translationelle forskningscenter Center for Cancer Immunterapi (CCIT) på Herlev Universitetshospital. 

I løbet af den 14,4 måneders opfølgning fik 11,1 procent (54 patienter) tilbagefald i pembrolizumab-armen, hvorimod det var 16,8 procent (82 patienter) i placebo-armen, mens tilbagefald med fjerne metastaser var næsten halveret i pembrolizumab-armen (23 hændelser) versus placebo-armen (38 hændelser). 

Samme risiko uden samme tilbud

Patienter med stadium IIB og IIC modermærkekræft har omtrent samme risiko for tilbagefald og død, som patienter med stadium IIIA og IIIB. Men på trods af lignende tilbagefaldsrisiko er den nuværende behandlingsstandard for stadium IIB/IIC ’bare’ kontrolforløb efter operation, hvorimod nogle patienter med stadium IIIA og IIIB bliver tilbudt immunterapi efter operation.   

"Der har nok tidligere været en tro på, at melanom i et tidligt stadium ikke fører til tilbagefald særligt hurtigt, og at disse patienter ikke udvikler metastatisk sygdom. Data modbeviser det klart og viser, at patienter med højrisiko-stadium II-melanom også kan få tilbagefald hurtigt og fjernt, lige som patienter med stadium IIIA og IIIB. Behandling med pembrolizumab reducerede dette på en meningsfuld og statistisk signifikant måde, hvilket indikerer, at disse stadium II-patienter burde tilbydes adjuverende behandling,” siger studiets hovedforfatter Jason J. Luke i en pressemeddelelse. Han er direktør hos Cancer Immunotherapeutics Center, UPMC Hillman Cancer Center, Pittsburgh, USA. 

Inge Marie Svane vurderer, at studiet på sigt vil føre til en ny og udvidet anbefaling af pembrolizumab, så den også dækker stadium IIB og IIC modermærkekræft - også selvom der ikke er overlevelsesdata endnu. Overlevelsesdata lader nemlig også vente på sig for pembrolizumab mod stadium III. Her er godkendelsen af pembrolizumab tre år gammel. 

”Vi håber, at behandlingen for mange patienter er kurativ, men det er svært at sige, når vi ikke har data på samlet overlevelse, men det forventer vi, da færre patienter får tilbagefald. Men dokumentationen må vi vente på,” siger Inge Marie Svane.

Hun vurderer, at de endelige overlevelsesdata vil foreligge et godt stykke ude i fremtiden, og tilbuddene til adjuverende behandling hos både stadium II og III nok alligevel vil have ændret sig på tidspunktet. 

”Det bliver spændende at se, men jeg tror, der kommer til at ske meget, inden vi har de her overlevelsesdata. Jeg tror, at vi fremover vil se forsøg på at finde noget at kombinere den adjuverende immunterapi med, som kan booste effekten uden at give patienten yderligere bivirkninger,” siger Inge Marie Svane.

En heftigere bivirkningsprofil

Patienterne med stadium II melanom ser umiddelbart ud til at have flere bivirkninger i det nye KEYNOTE-studie, end hvad der er blevet set i tidligere pembrolizumab-studier hos patienter med mere fremskreden sygdom. Det kan der dog til dels være en simpel forklaring på, vurderer Inge Marie Svane. 

”Vi oplever, at flere patienter i adjuverende behandling klager over bivirkninger. Det skyldes nok blandt andet, at jo mindre syg, man føler sig, desto sværere er det at tolerere de bivirkninger, der er ved behandlingen. De mest syge har ryggen mod muren, og så er man mere tilbøjelig til at se gennem fingre med bivirkninger,” siger Inge Marie Svane. 

Bivirkningsprofil

Grad ≥3 bivirkninger af enhver årsag forekom i 125 (25,9 procent) patienter i pembrolizumab-armen versus 83 (17,1 procent) patienter i placebogruppen.

Grad ≥3 behandlingsrelaterede forekom i 78 (16,1 procent) patienter versus 21 (4,3 procent) patienter. 

74 (15,3 procent) patienter versus 12 (2,5 procent) patienter afbrød behandlingen på grund af en behandlingsrelateret ’adverse event’ (AE).

Ingen dødsfald af enhver årsag (AE) eller behandlingsrelaterede AE'er forekom i pembrolizumab-armen. 

Fire dødsfald af enhver årsag til bivirkninger forekom med placebo.

Immunmedierede AE'er forekom hos 36,2 procent versus 8,4 procent, oftest hypothyroidisme (15,7 procent vs 3,5 procent) og hypertyreose (10,4 procent vs 0,6 procent). De fleste var grad 1-2.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift