Adjuverende Keytruda mod modermærkekræft og RCC godkendt i Storbritannien

Britiske NICE (National Institute for Sundhed og Care Excellence) anbefaler PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) til adjuverende behandling af stadium II modermærkekræft samt til adjuverende behandling af patienter med nyrecellekarcinom (RCC), som har øget risiko for recidiv efter nefrektomi.

Baggrunden for NICE’s anbefaling vedrørende adjuverende Keytruda mod modermærkekræft er blandt andet fase III-studiet KEYNOTE-716, som viser, at behandling med Keytruda efter operation forebygger tilbagefald betydeligt ved stadium IIB og IIC modermærkekræft.  

"I et tæt samarbejde med NICE vil den aftale, NHS England har aftalt med MSD (firmaet bag Keytruda, red.) om denne nye behandlingsmulighed, give 1.500 melanompatienter i England, som allerede er blevet opereret, en bedre langsigtet chance for at blive kræftfri,” siger direktør for kommerciel medicin hos National Health Service (NHS) Blake Dark til Pharma Times.

NICE’s beslutning vedrørende RCC er baseret på positive resultater fra KEYNOTE-564-studiet, som har vist, at adjuverende Keytruda efter to års opfølgning mindskede risikoen for tilbagefald med 32 procent sammenlignet med placebo. Med 30 måneders opfølgning steg risikoreduktionen til 37 procent. Den samlede overlevelse efter 24 måneder var også højere med Keytruda sammenlignet med placebo, selvom dette ikke opnåede statistisk signifikans.