Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler kun Keytruda til nogle NSCLC-patienter

Medicinrådet anbefaler kun Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling i første linje til de patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har et PD-L1-udtryk på mellem en og 49 procent.

Derimod anbefaler Medicinrådet ikke Keytruda i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med ikke-planocellulær NSCLC med et PD-L1-udtryk på under en procent eller 50 procent og derover.

Baggrunden for, at Medicinrådet kun anbefaler Keytruda til patienter med et PD-L1-udtryk på en-49 procent, er, at Keytruda her er vurderet til at give en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med platinbaseret kemoterapi. Evidensens kvalitet er dog lav.

For patienter med et PD-L1-udtryk på under en procent vurderer rådet, at Keytruda giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med platinbaseret kemoterapi. Også her er evidensens kvalitet lav.

For patienter med et PD-L1-udtryk på over 50 procent er den kliniske merværdi ifølge rådet ikke-dokumenterbar sammenlignet med Keytruda som monoterapi. Evidensens kvalitet kan her ikke defineres.

Med hensyn til den sundhedsøkonomiske analyse skriver Medicinrådet i sin anbefaling, at behandling med Keytruda i kombination med platinbaseret kemoterapi er forbundet med betydelige meromkostninger sammenlignet med komparator for alle tre populationer. For patienter med et PD-L1-udtryk på en-49 procent vurderer Medicinrådet dog, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, kombinationsbehandlingen forventes at have. Medicinrådet lægger vægt på, at kombinationsbehandlingen giver en betragtelig længere overlevelse og progressionsfri overlevelse.

For patienter med et PD-L1-udtryk på under en procent vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, kombinationsbehandlingen forventes at have. Medicinrådet lægger vægt på, der ikke var en konsistent forlængelse af både overlevelse samt progressionsfri overlevelse ved kombinationsbehandlingen, og at overlevelsesgevinsten var lavere end for patienter med højere PD-L1-udtryk.

For patienter med et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent kunne der ikke dokumenteres en merværdi af Keytruda i kombination med platinbaseret kemoterapi. Derfor vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, kombinationsbehandlingen forventes at have.

Medicinrådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for NSCLC. Her vil man blandt andet tage stilling til, hvilken plads Keytruda i kombination med kemoterapi har i forhold til andre lægemidler til behandling af sygdommen.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift