Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Skuffende vedligeholdelsesimmunterapi af småcellet lungekræft

Vedligeholdelsesimmunterapi forbedrer ikke overlevelsen for patienter med spredt småcellet lungekræft (SCLC). Det viser seneste resultater fra CheckMate 451-studiet, der blev præsenteres på European Lung Cancer Congress (ELCC) 2019 i midten af april.

I CheckMate 451 har forskere undersøgt, om det at sætte ind tidligt og give vedligeholdelsesimmunterapi efter vellykket kemoterapi forbedrer overlevelsen for patienter med spredt SCLC. I studiet deltog 834 patienter med spredt SCLC, hvis kræft ikke havde udviklet sig efter fire cykler af kemoterapi. Patienterne blev randomiseret i et 1:1:1 forhold til enten kombinationsimmunterapi med Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab), Opdivo alene eller placebo. Patienterne blev behandlet i to år eller indtil kræftprogression, død eller uacceptabel toksicitet.

Sammenlignet med placebo blev den samlede overlevelse ikke signifikant forlænget med hverken kombinationsimmunterapi eller monoterapi med Opdivo.

En af studiets forfattere, professor Taofeek Owonikoko fra Winship Cancer Institute of Emory University, Atlanta, USA, betegner fundet som ”en stor skuffelse”, men påpeger, at der var en vis indikation for, at sammenlignet med placebo, tog det længere tid for kræften at udvikle sig hos patienter, som fik enten kombinationsimmunterapi eller Opdivo alene.

”Dette var ikke det primære endepunkt for undersøgelsen, så vi kan ikke drage endelige konklusioner, men det tyder på, at strategien kan være lovende, især hos patienter, der reagerer på immunterapi. Udfordringen vil være, hvordan man vælger og identificerer disse patienter, da patienter, der begyndte vedligeholdelsesbehandling hurtigere efter kemoterapi, syntes at have større gavn,” siger Taofeek Owonikoko i en pressemeddelelse fra ESMO (European Society for Medical Oncology).

86 procent af de patienter, som fik kombinationsimmunterapi, oplevede bivirkninger, mens det gjaldt 61 procent, der fik Opdivo, og 50 procent, som fik placebo. 31 procent af de deltagere, der fik kombinationsimmunterapi, afbrød forsøget på grund af toksicitet, mens det gjaldt ni procent, der fik Opdivo, og mindre end en procent, der fik placebo. Behandlingsrelaterede dødsfald forekom hos syv (2,5 procent) patienter på Opdivo plus Yervoy, en patient på Opdivo og en patient på placebo.

Medformand for dette års ELCC-kongres, leder af Thoracic Tumor Section, Medical Oncology Department, Ramón y Cajal Universitetshospital i Madrid, Pilar Garrido, mener, at resultaterne fra CheckMate 451 markerer ”slutningen på ​​historien” om vedligeholdelsesimmunterapi hos udvalgte SCLC-patienter.

”En tidligere mindre undersøgelse var også negativ. Selvom de progressionsfrie overlevelsesresultater virker positive, betyder undersøgelsens design, at de ikke kan overvejes, fordi det primære endepunkt var negativt. Derudover er der bekymring for dødsfald og stop af behandlingen på grund af toksicitet,” siger Pilar Garrido.

Hun peger på, at der er specifikke udfordringer i forbindelse med translationel forskning i småcellet lungekræft, blandt andet det hurtige tempo, som sygdommen skrider frem i, og den begrænsede tilgængelighed af væv. Selvom der findes nogle positive data, vil immunterapiens endelige rolle blive formet af resultaterne af igangværende forsøg, mener Pilar Garrido.

Omkring 60-70 procent af patienter med SCLC har spredt sygdom på diagnosetidspunktet, hvilket betyder, at sygdommen har spredt sig ud over en enkelt lunge og nærliggende lymfeknuder og ikke kan behandles med strålebehandling. De fleste patienter reagerer på kemoterapi, men responsets varighed er normalt kort, og kræften vokser inden for en kort periode.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift