Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Over 23 procent med lungekræft overlever fem år efter behandling med Keytruda

ASCO: Den femårige overlevelse for tidligere ubehandlede lungekræftpatienter er hele 23 procent efter behandling med Keytruda (pembrolizumab).

Det viser de hidtil længste opfølgningsresultater i fase 1b-undersøgelsen KEYNOTE-001 om behandling med pembrolizumab mod ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som søndag blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO, i Chicago (Abstrakt LBA9015).

Pembrolizumab monoterapi har vist varig antitumoraktivitet i avanceret PD-L1-udtrykkende NSCLC.

I undersøgelsen havde 550 patienter lokalt avanceret/metastatisk NSCLC. 101 patienter var ubehandlede. Patienterne modtog to mg/kg pembrolizumab hver anden uge eller 10 mg/kg hver anden eller tredje uge. Det primære effekt-endepunkt var total repsonse rate (ORR), mens samlet overlevelse (OS) var sekundært endepunkt.

Ved data-cutoff 5. november 2018 var 450 ud af 550 personer - svarende til 82 procent - døde efter 60 måneder. Den estimerede femårs overlevelse var 23,2 procent for tidligere ubehandlede patienter og 15,5 procent for tidligere behandlede patienter.

ORR var 42 procent for ubehandlede patienter og 23 procent for tidligere behandlede patienter. Median DOR var henholdsvis 16,8 (2,1 til 55,7+) måneder og 38,9 (1,0+ til 71,8+) måneder. Immunmedierede bivirkninger forekom hos 17 procent af patienterne på femte år, svarende til forekomsten rapporteret ved treårs-opfølgningen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift