Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Førstelinje med nivolumab og ipilimumab opmuntrende for svagere NSCLC-patienter

Førstelinjebehandling med en kombination af nivolumab og ipilimumab er en god mulighed for patienter med avanceret ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), der har en komorbiditet eller dårlig ECOG-præstationsstatus (PS).

Det viser resultater fra CheckMate 817-studiet, der torsdag blev præsenteret (Abstrakt 92O) på ESMO Immuno-Oncology Congress 2019 i Genève, Schweiz (11.-14. december).

CheckMate 817 er en multi-kohort, enkeltarms fase IIIb-undersøgelse, der vurderer sikkerheden af ​​fladdosis nivolumab plus en vægtbaseret lavdosis ipilimumab hos patienter med avanceret NSCLC.

De 391 patienter i kohort A havde ECOG PS 0–1, hvorimod kohort A1 omfattede 198 patienter, der betragtes som specielle populationer, herunder ECOG PS 2, asymptomatiske ubehandlede hjernemetastaser, nedsat lever- eller nyrefunktion eller HIV. Bortset fra ECOG PS og ko-morbiditeter, var baselineegenskaberne ens mellem kohorter.

Alle patienterne blev behandlet med nivolumab ved 240 mg hver 2. uge plus ipilimumab ved 1 mg / kg hver 6. uge i 2 år, eller indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet forekom. Sikkerhed i kohort A fungerede som det primære endepunkt, og det sekundære endepunkt var effektivitet; undersøgelsesendepunkter inkluderede sikkerhed og effektivitet i kohort A1 sammen med biomarkøranalyser, inklusive PD-L1-ekspression for begge kohorter.

Sikkerhedsprofilen, der bestod af typen og antallet af ​​behandlingsrelaterede bivirkninger, var konsistent mellem kohorterne. Den gennemsnitlige tid til begyndelsen af udvalgte behandlingsrelaterede bivirkninger var to til 26 uger i kohort A og to til 21 uger i kohort A1. Ingen nye bivirkninger blev noteret i de specielle populationer (kohort A1). Generelt forekom nivolumab plus ipilimumab godt tolereret i kohort A1 på trods af co-morbiditet eller dårlig PS.(se skema forneden)

Med en minimumsopfølgning på 21 måneder i kohort A og 14 måneder i kohort A1 var median OS henholdsvis 17,0 måneder og 9,9 måneder. Det etårige OS-antal var 60 procent for patienter i kohort A (61 procent for dem med PD-L1-ekspression ≥1 procent; 58 procent for patienter med <1 procent ekspression) og 47 procent for patienter i kohort A1 (figur nedenfor). I kohort A var den 18-måneders OS-frekvens 49 procent samlet, 53 procent for patienter med PD-L1-ekspression ≥1 procent og 44 procent for patienter med PD-L1-ekspression <1 procent.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift