Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Førstelinje med nivolumab og ipilimumab opmuntrende for svagere NSCLC-patienter

Førstelinjebehandling med en kombination af nivolumab og ipilimumab er en god mulighed for patienter med avanceret ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), der har en komorbiditet eller dårlig ECOG-præstationsstatus (PS).

Det viser resultater fra CheckMate 817-studiet, der torsdag blev præsenteret (Abstrakt 92O) på ESMO Immuno-Oncology Congress 2019 i Genève, Schweiz (11.-14. december).

CheckMate 817 er en multi-kohort, enkeltarms fase IIIb-undersøgelse, der vurderer sikkerheden af ​​fladdosis nivolumab plus en vægtbaseret lavdosis ipilimumab hos patienter med avanceret NSCLC.

De 391 patienter i kohort A havde ECOG PS 0–1, hvorimod kohort A1 omfattede 198 patienter, der betragtes som specielle populationer, herunder ECOG PS 2, asymptomatiske ubehandlede hjernemetastaser, nedsat lever- eller nyrefunktion eller HIV. Bortset fra ECOG PS og ko-morbiditeter, var baselineegenskaberne ens mellem kohorter.

Alle patienterne blev behandlet med nivolumab ved 240 mg hver 2. uge plus ipilimumab ved 1 mg / kg hver 6. uge i 2 år, eller indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet forekom. Sikkerhed i kohort A fungerede som det primære endepunkt, og det sekundære endepunkt var effektivitet; undersøgelsesendepunkter inkluderede sikkerhed og effektivitet i kohort A1 sammen med biomarkøranalyser, inklusive PD-L1-ekspression for begge kohorter.

Sikkerhedsprofilen, der bestod af typen og antallet af ​​behandlingsrelaterede bivirkninger, var konsistent mellem kohorterne. Den gennemsnitlige tid til begyndelsen af udvalgte behandlingsrelaterede bivirkninger var to til 26 uger i kohort A og to til 21 uger i kohort A1. Ingen nye bivirkninger blev noteret i de specielle populationer (kohort A1). Generelt forekom nivolumab plus ipilimumab godt tolereret i kohort A1 på trods af co-morbiditet eller dårlig PS.(se skema forneden)

Med en minimumsopfølgning på 21 måneder i kohort A og 14 måneder i kohort A1 var median OS henholdsvis 17,0 måneder og 9,9 måneder. Det etårige OS-antal var 60 procent for patienter i kohort A (61 procent for dem med PD-L1-ekspression ≥1 procent; 58 procent for patienter med <1 procent ekspression) og 47 procent for patienter i kohort A1 (figur nedenfor). I kohort A var den 18-måneders OS-frekvens 49 procent samlet, 53 procent for patienter med PD-L1-ekspression ≥1 procent og 44 procent for patienter med PD-L1-ekspression <1 procent.

Ann Knop: Stadig uklarheder med hensyn til immunterapi

SABCS: De præsentationer, der har været på SABCS vedrørende immunterapi ved brystkræft, har ikke gjort området nemmere at navigere i. Sådan lyder vurderingen fra lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet overlæge Ann Søegaard Knop.

Læs mere ...

SABCS havde kirurgisk fokus på neoadjuverende behandling

SABCS: Fire studier om forudsigelse af komplet patologisk komplet respons efter neoadjuverende behandling skuffede alle, da de fredag formiddag blev præsenteret ved en session på SABCS, fortæller overlæge på Brystkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital og Rigshospitalet, Tove Filtenborg Tvedskov.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift