Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Regioner presset: Udgifter til medicin forventes at stige markant

Næste års udgifter til sygehusmedicin forventes at stige op mod 750 millioner kroner, da omkostningerne til nyere lægemidler, der anvendes bl.a. til behandling af fremskreden ikke-småcellet lungekræft, lægger ekstra pres på regionernes budget.

”Faktisk ser vi, at regningen til medicin både i år og til næste år kommer til at sluge en stor og voksende andel af vores budgetter. Det er selvfølgelig vigtigt, at der udvikles ny medicin, og at vi kan tilbyde patienter det, men hvis ikke vi tilføres midler til at betale regningen, så skal de penge findes et andet sted,” udtaler formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, på Danske Regioners hjemmeside

Den økonomiske prognose for regionerne budgetter peger på, at medicinudgifterne vil stige et sted mellem 600 og 750 millioner kroner i år 2021.

376 millioner kroner forventes at gå til tilskudsmedicin, som dækker over den medicin, danskere køber med recept og behandles med i hjemmet. Derudover skønnes en vækst på mellem 240 og 400 millioner kroner til sygehusmedicin, heriblandt nogle nyere præparater anvendt i onkologien. 

”Det bliver hele tiden udviklet ny og bedre medicin bl.a. til kræftpatienter men også til patienter med mange andre sygdomme. Ofte er der en direkte og klar vej til en markant forbedret behandling med de nye lægemidler,” siger Stephanie Lose. 

Medicin mod fremskreden lungekræft er en stor post

Osimertinib, der bruges mod fremskreden ikke-småcellet lungekræft, er ét blandt mange nye lægemidler, der kommer til at give regionerne en merudgift. Osimertinib forlænger livet for patienterne og giver bedre livskvalitet, men jo længere patienterne lever, desto længere tid skal de behandles – og det får merudgifterne til at akkumulere. Regningen fra osimertinib-behandlingen løber op i 80 millioner kroner årligt, skriver Danske Regioner.

”Osimertinib er blot et eksempel på de mange nye og fantastiske lægemidler, der kan hjælpe patienterne. Og det er en af grundene til, at Danske Regioner nu beder regeringen om penge til blandt andet at dække de stigende medicinudgifter 2021 ved de igangværende økonomiforhandlinger,” siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Danske regioner forhandler i øjeblikket med regeringen om at få et ekstra tilskud til økonomien, så de kan dække næste års merudgifter til medicin.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift