Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


DLCG-formand: Vores udtalelse er ikke en udlægning af retningslinjer

Det har aldrig været hensigten med Dansk Lunge Cancer Gruppes udtalelse fra 2019, at den skulle repræsentere en udlægning af retningslinjerne i pakkeforløbet for lungekræft, fortæller formand for gruppen.

Alligevel brugte både Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen (i et brev til Region Midt) DLCG-udtalelsen som var det en udlægning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer beskrevet i pakkeforløbet for lungekræft. Ligesådan har udtalelsen indgået i grundlaget for fyring af tidligere leder af Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg.

Torben Riis Rasmussen har ikke selv fulgt detaljerne i sagen, og kun læst om det i medierne, og han har ikke bemærket, at netop DLCG’s udtalelse har skabt ringe i vandet. 

”Det er muligt, at andre har læst og tolket vores udtalelse anderledes, end det var hensigten. Men det er naturligt, at når vi omtaler et konkret hospitals praksis, så vil hospitalet kontakte Sundhedsstyrelsen for nærmere afklaring. Hvordan Sundhedsstyrelsen så har forholdt sig til vores udtalelse i sin rådgivning til hospitalerne, er Sundhedsstyrelsens beslutning,” siger Torben Riis Rasmussen.

Det har nemlig aldrig været Dansk Lunge Cancer Gruppes mål med udtalelsen fra december 2019 at gengive kriterierne for indgang til pakkeforløbet for lungekræft men at give gruppens bud på det rette valg af undersøgelse ved mistanke om lungekræft, fortæller Torben Riis Rasmussen.

”Udtalelsen fra 2019 handler om valg af undersøgelsesmetode, når man som henvisende læge efter behørige diagnostiske overvejelser når frem til at ønske en given patient undersøgt for en stor eller lille mistanke om lungekræft,” siger Torben Riis Rasmussen, som også er lektor ved Klinisk Institut for Medicin ved Aarhus Universitet. 

Udtalelsen var DLCG’s perspektiv

Udtalelsen har fungeret som faggruppens samlede perspektiv på, hvad der bør være retningslinjerne, når en praktiserende læge henvender sig til et diagnostisk center med klinisk mistanke om lungekræft – uden at henvisningen ’bare’ handler om at udelukke andre diagnoser.  

”Når man først har mistanke om, at patienten har lungekræft, så er det vores (DLCG’s) holdning, at man i den situation skal vælge den bedste, dvs. mest følsomme, metode for med størst mulig sikkerhed at kunne afklare, om den pågældende patient har lungekræft eller ej.”

Den metode er en fulddosis CT-scanning med kontrast af brystkassen og øvre abdomen, mens en lavdosis-CT vil indebære risiko for at overse kræft eller anden alvorlig sygdom. 

Pakkeforløbets ordlyd er stadig autoritet

Torben Riis Rasmussen forklarer, at grunden til, at udtalelsen fra 2019 ikke er en præcis gengivelse af pakkeforløbet for lungekræft skyldes, at det aldrig har været hensigten med udtalelsen. Man skal som læge og myndighed henholde sig til teksten i Sundhedsstyrelsens ”Pakkeforløb for Lungekræft”. 

”Det er vejledningen i pakkeforløbet for lungekræft, vi anbefaler at følge. Vi har som én af en lang række parter været med til at udarbejde den tekst og den støtter vi. Det er øverste autoritet i forhold til vejledning af, hvornår man skal henvise til CT-scanning ved mistanke om lungekræft,” siger Torben Riis Rasmussen.  

Ikke den mindste mistanke

I en artikel udgivet 6. oktober på Onkologisk Tidsskrift bekræfter Torben Riis Rasmussen, at gruppens udtalelse fra december 2019 ikke gengiver pakkeforløbet én til én, og han fastslår, at det selvfølgelig er pakkeforløbet, man som henvisende læge skal læne sig opad. Det er således lægens eget skøn, der skal være afgørende. 

”Man skal som henvisende læge se på det samlede sygdomsbillede og sammenholde en række faktorer, inden man vurderer, om det er det rette at henvise til fulddosis CT-scanning. Hvis lægen herved vurderer, at der er en anden, mere sandsynlig forklaring på sygdomsbilledet end lungekræft, kan en anden undersøgelse være mere relevant,” siger Torben Riis Rasmussen i artiklen.

Der skal altså, ifølge Torben Riis Rasmussen, ikke henvises til fulddosis CT-scanning ved selv den mindste mistanke, hvis andre diagnoser vurderes mere sandsynlige. Det handler om en vurdering af det samlede billede.  

Udtalelse blev grundlag for fyring

Både Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen har dog brugt udtalelsen som var det en udlægning af retningslinjerne i pakkeforløbet for lungekræft. 

I et interview med Thomas Balle Kristensen, direktøren ved Hospitalsenhed Midt, siger han:

“Vi reagerede efter, at bestyrelsen i Dansk Lungecancer Gruppe i december 2019 udtalte kritik af tilbuddet i Silkeborg. Indtil da troede vi, at det foregik efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer,” udtalte Thomas Balle Kristensen, direktør for Hospitalsenhed Midt, til Onkologisk Tidsskrift, 30. april.

Region Midtjylland skriver i en pressemeddelelse i forbindelse med fyringen af Ulrich Fredberg, at Fredberg ikke har handlet i overensstemmelse med DLCG’s udtalelse og anbefalinger men at han i stedet har fulgt henvisningskriterierne for pakkeforløbet: 

”Diagnostisk Center har dog fortsat givet praktiserende læger mulighed for henvisning til LDCT ved "...mistanke om lungekræft på grund af ikke-specifikke, vage symptomer, rygning mv, hvor henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke er opfyldt."”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift