Imfinzi-kombination øger overlevelse ved ikke-småcellet lungekræft

En kombination af Imfinzi (durvalumab), tremelimumab og kemoterapi forlænger den samlede overlevelse i første linje mod metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det oplyser AstraZeneca, som står bag studiet, der dog ikke informerer om, hvor stor samlet overlevelse (OS) er. Resultaterne præsenteres på en kommende medicinsk kongres, skriver virksomheden.

Den endelige analyse af data fra POSEIDON-studiet viser statistisk signifikans for øget OS i forhold til kemobehandling alene.

Studiet undersøgte også kombinationen af Imfinzi plus kemoterapi, hvilket ikke førte til signifikant forbedring i OS blandt patienter med NSCLC, men dog forbedring i progressionsfri overlevelse (PFS).

Der blev ikke fundet nye sikkerhedssignaler ved nogle af kombinationerne, som alle har en acceptabel sikkerhedsprofil, oplyser AstraZeneca.

Kombinationen af Imfinzi og tremelimumab bliver i øjeblikket undersøgt mod lungekræft, blærekræft og leverkræft.

Imfinzi er et humant monoklonalt antistof, der binder til PD-L1-proteinet og blokerer for interaktion til PD-1 og CD80, hvilket modvirker tumorens taktik til at undgå immunforsvaret og udløser hæmning af immunrespons.

Tremelimumab er et humant monoklonalt antistof og et potentielt nyt lægemiddel, der blokerer aktivitet i det celledræbende T-celle-associerede protein 4 (CTLA-4), hvilket bidrager til T-celle-aktivering, og primer immunrespons mod kræft, hvilket fremmer kræftcelledød.