Fire år med Opdivo og Yervoy øger NSCLC-overlevelsen markant

ASCO: Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) har langvarig og markant effekt på overlevelsen sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), viser en fireårig opfølgning på fase III-studiet CheckMate-227.

Resultaterne er blevet fremlagt (abstrakt #9016) på den amerikanske kræftkongres ASCO 2021.

I studiet indgik patienter med ubehandlet avanceret ikke-småcellet lungekræft i stadie IV eller med påvist tilbagefald. Kræften blev på forhånd bestemt som værende squamous eller ikke-squamous.

Resultaterne viste både, at patienter med et PD-L1-udtryk over en procent har gavn af kombinationsbehandlingen af checkpoint-hæmmerne nivolumab og ipilimumab, men også patienter uden PD-L1-udtryk opnår betydelig langvarig effekt af kombinationsbehandlingen. 

I en analyse af patienterne med PD-L1-udtryk mindre end en procent var mere end dobbelt så mange patienter i live efter fire år i nivolumab-ipilimumab-armen sammenlignet med kemoterapi-armen (henholdsvis 24 procent vs. 10 procent; HR 0,64; 95% CI (0,51 til 0,81)). 

I den primære population af patienter, som havde et PD-L1-udtryk på en procent eller over, var den fireårige overlevelsesrate for nivolumab-ipilimumab 29 procent sammenlignet med 18 procent for kemoterapi (Hazard Ratio [HR] 0.76; 95% Confidence Interval [CI] (0,65 til 0,90)).

Kombinationen blev også sammenlignet med nivolumab alene. Her viste kombinationen sig bedre i alle subgrupper uanset PD-L1-udtryk end nivolumab alene. Dog havde nivolumab stadig bedre effekt end kemoterapi alene.

  • Hos patienter med PD-L1-ekspression ≥1 procent var 29 procent af patienterne behandlet med nivolumab+ipilimumab i live i forhold til 21 procent med nivolumab som monoterapi.
  • Hos patienter med høj PD-L1-ekspression (≥50 procent) var 37 procent af nivolumab plus ipilimumab-patienter i live i forhold til 26 procent for nivolumab alene.
  • Tilsvarende havde patienter med PD-L1-ekspression <1 procent en samlet overlevelsesfordel (OS) i forhold til Opdivo plus kemoterapi med fire-årige OS-rater på 24 procent og 13 procent.

Patienter i nivolumab-ipilimumab-armen opnåede også en længerevarende respons end de patienter, der blev behandlet med kemoterapi alene. Responsen fortsatte efter, at patienterne stoppede behandlingen, som sluttede efter maks. to år:  

Hos patienter med PD-L1-ekspression ≥en procent, og som reagerede på nivolumab plus ipilimumab, havde mere end en tredjedel (34 procent) fortsat respons efter fire år sammenlignet med 7 procent af patienterne i kemoterapi-armen. 

Hos patienter med PD-L1-ekspression <en procent havde 31 procent af patienterne i nivolumab-ipilimumab-armen respons efter fire år versus 0 procent i kemoterapi-armen.

Nivolumab+ipilimumab kombinationer har vist signifikante forbedringer i OS i seks kliniske fase III-studier til dato: CheckMate-227 og CheckMate-9LA i NSCLC, CheckMate-067 i metastatisk melanom, CheckMate-214 i avanceret nyrecellecarcinom, CheckMate-743 i lungehindekræft og CheckMate-648 i spiserørskræft.