Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Neoadjuverende immunterapi plus kemo er sikker behandling ved lungehindekræft

WCLC: Neoadjuverende behandling med kemoterapi og PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) efterfulgt af operation og vedligeholdelsesbehandling med Tecentriq er en sikker behandling for patienter med lungehindekræft.

Det konkluderer et studie, som blev præsenteret på WCLC den 12. september.

I studiet deltog i alt 28 patienter med epithelioid eller bifasisk histologi, hvis sygdom kunne genresekteres ved pleurektomi/derkortitation (P/D) eller ekstrapleural pneumonektomi (EPP), og som havde gennemgået udvidet kirurgi med mediastinoskopi eller endobronkial ultralyd og laparoskopi og ikke tidligere havde modtaget kemo- eller immunterapi. Patienternes gennemsnitsalder var 68,1 år, 20 og var mænd og otte kvinder.

Patienterne blev delt i to kohorter; P/D (24 patienter) og EPP (fire patienter). Patienterne modtog fire cyklusser neoadjuverende kemoterapi i form af cisplatin og pemetrexed plus Tecentriq (CPA), resektion, og herefter stråling (kun EPP-kohorten) efterfulgt af et års vedligeholdelsesbehandling med Tecentriq. 28 kvalificerede patienter blev tilmeldt, og 25 modtog mindst to cyklusser af neoadjuverende CPA. 18 blev opereret, og 15 modtog vedligeholdelsesbehandling med Tecentriq.

Sikkerhed blev defineret som ingen immunrelateret bivirkning af grad 4-5, hvor 18/24 (75 procent) modtog mindst en dosis vedligeholdelsesbehandling.

21 patienter gennemførte den neoadjuverende behandling, men syv patienter fortsatte ikke med resektion (to på grund af toksicitet, fire på grund af sygdomsprogression og en på grund af død). Dødsfaldet skete som følge af sepsis forbundet med ikke-immunrelateret nyre- og respirationssvigt. 18 patienter med stabil sygdom eller delvis respons fortsatte til kirurgisk resektion, 17 modtog P/D og en modtog EPP. En patient modtog ikke protokolspecificeret operation på grund af progressiv sygdom. Postoperativt havde en patient en dødelig kardiovaskulær hændelse. 16 patienter registrerede sig til at modtage vedligeholdelses-Tecentriq i et år, men en patient var ikke kvalificeret på grund af utilstrækkelig hæmatologisk funktion. 

Til dato er der ikke rapporteret nogen behandlingsrelaterede bivirkninger, der var mere alvorlige end grad 3, og tre patienter er fortsat med vedligeholdels-Tecentriq. Yderligere overvågning vil vurdere effekt og langsigtet toksicitet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift