Medicinrådet anbefaler for første gang immunterapi mod lungehindekræft

Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) anbefales af Medicinrådet som førstelinjebehandling af ikke-resektabel lungehindekræft, men kun til en mindre gruppe af patienter.

Det er første gang, immunterapi anbefales mod lungehindekræft, og det er en glædelig nyhed, mener Jens Benn Sørensen, overlæge på Rigshospitalets onkologiske afdeling.

”Det er et stort fremskridt, og vi er glade for at få en ny behandlingsmulighed til en gruppe af patienter, som har ret dårlig effekt af kemoterapi. Det er til stor gavn for de patienter,” siger han.

Medicinrådets afgørelse er dog ikke udelukkende godt nyt, mener overlægen. Rådet anbefaler nemlig kun behandlingen til patienter med ikke-epiteloid histologi. Anbefalingen gælder dermed ikke patienter med epiteloid histologi, som udgør cirka 60 procent af patienterne.

”Jeg er ked af, at behandlingen ikke anbefales til de epiteloide patienter, for de kan også have stor gavn af behandlingen. Jeg ville gerne have haft mulighed for at kunne tilbyde behandlingen til alle patienter,” siger Jens Benn Sørensen.

Om lungehindekræftpatienter med ikke-epiteloid histologi lyder det i Medicinrådets anbefaling, at ”det er dokumenteret, at behandlingen forlænger patienternes levetid væsentligt, og at en højere andel af patienterne lever mere end tre år sammenlignet med nuværende standardbehandling. Behandlingen er betydeligt dyrere end platinbaseret kemoterapi. Medicinrådet vurderer dog samlet set, at omkostningerne er rimelige i forhold til effekten.”

Til gengæld finder Medicinrådet det ikke dokumenteret, at behandlingen forlænger levetiden for patienter med epiteloid histologi.

Længere overlevelse

Vurderingen tager udgangspunkt i data fra fase III-studiet CheckMate 743, hvor nivolumab i kombination med ipilimumab sammenlignes med carboplatin eller cisplatin i kombination med pemetrexed.

Hos patienter med ikke-epiteloid histologi var medianoverlevelsen efter 22,1 måneders minimumopfølgning 18,1 måneder i behandlingsgruppen sammenlignet med 8,8 måneder i kontrolgruppen. Det giver en absolut effektforskel på 9,3 måneder i median overlevelse og en hazard ratio på 0,46 (95 procent CI 0,31-0,68). To-års-overlevelsesraten er på 38 procent og 8 procent i henholdsvis behandlingsgruppen og kontrolgruppen.

Hos patienter med epiteloid histologi resulterede behandling med nivolumab plus ipilumab i en median overlevelse på 18,7 måneder sammenlignet med 16,5 måneder med kemoterapi. Det giver en absolut effektforskel på 2,2 måneder og en hazard ratio på 0,86 (95 procent CI 0,69-1,08). 2-års overlevelsesraten ligger på henholdsvis 42 procent og 33 procent.

I Danmark er medianoverlevelsen blandt patienter med ikke-epiteloid og epiteloid histologi henholdsvis 8,9 og 15,2 måneder. Der diagnosticeres årligt cirka 145 patienter med lungehindekræft, og Medicinrådet vurderer, at cirka 60 af disse vil være kandidater til behandling med nivolumab i kombination med ipilimumab.