Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Overlæge: Snart vil alle med spredt NSCLC få immunterapi

WCLC2018: Inden for det kommende halve år vil alle patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) kunne tilbydes immunterapi, spår overlæge på Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Jon Lykkegaard Andersen.

Det gør han efter, at data fra IMpower132-studiet viser, at immunterapi med PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab), kombineret med kemoterapi er en effektiv behandling af patienter med metastatisk NSCLC.

”Det ser ud som om, at der er en god effekt ved at lægge den gamle cytotoksiske behandling, vi troede, vi var ved at forlade, sammen med immunterapi. Der er efterhånden mange studier, der viser, at det med fordel kan lade sig gøre. Dermed rykker immunterapi ind i stort set alle de forskellige områder inden for lungekræft,” siger Jon Lykkegaard Andersen.

Afdelingslæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Edyta Urbanska mener, at kombinationen af immunterapi og kemoterapi bør indføres hurtigst muligt.

“Folk, der overværede præsentation af IMPower132, begyndte allerede at klappe, da der stadig manglede at blive vist tre slides. Det er meget imponerende, at immunterapi sammen med gammeldags kemoterapi kan gøre så stor en forskel. Det skal vi skynde os at anvende på vores patienter. Det har taget længere tid end ønsket,” siger Edyta Urbanska.

I de fleste studier, der er lavet på området, viser kombinationen af kemoterapi og immunterapi en overlevelsesgevinst på tre-fire måneder sammenlignet med kemoterapi alene, afhængig af hvor høj patienternes PD-L1-udtryk er. I IMPower132 blev der vist en numerisk forbedring i OS på 4,5 måneder ved behandling med Tecentriq plus Alimta-baseret kemoterapi i forhold til kemoterapien alene.

I den patientgruppe, som har et PD-L1-udttryk på 1- 50 procent, og hvor man endnu ikke har givet immunterapi i første linje, ser det ud til, at kemoterapi og immunterapi bliver det næste store skridt, mener Jon Lykkegaard Andersen.

Han peger desuden på, at også gruppen, hvis tumorer ikke udtrykker PD-L1, ser ud til kunne have gavn af immunterapi plus kemoterapi.

”Effekten hos de patienter, der er PD-L1-negative, er lidt mindre, men den er der. Hvis de også skal have immunterapi, er det alle lungekræftpatienter. Det, tror jeg, det ender med. Det er det mest sandsynlige scenarium,” siger Jon Lykkegaard Andersen.

Åbner for logistiske udfordringer

Jon Lykkegaard Andersen anslår, at kemo-immunterapibehandlingen er tilgængelig i Danmark inden for et halvt års tid. Det er en glædelig nyhed for patienterne, men en udfordring for sundhedsvæsnet.

”Patienterne vil have større effekt af behandlingen, og det ser ud til, at bivirkningerne ikke forværres markant ved at give kemoterapi oven i immunterapi. Ultimativt kommer folk til at leve længere med den her behandling. Det er fantastisk for patienterne, men lægger pres på de afdelinger, der skal håndtere behandlingen, og på økonomien,” siger Jon Lykkegaard Andersen og uddyber:

”Vi kommer til at skulle skabe plads i vores ambulatorier. Normalt ville vi for den store midtergruppes vedkommende give fire behandlinger og sende dem i kontrolforløb, hvor de overvåges ved CT-scanning. Nu skal de komme hos os hver anden-tredje uge og skal i alt op på 10-12 behandlinger.”

Det ser stadig ud som om, at den gruppe af patienter, hvis tumorer har et højt udtryk af PD-L1, skal behandles med immunterapi alene, fortæller Jon Lykkegaard Andersen:

”Vi har en gruppe af patienter, som det går forbavsende godt, og hvor det ser ud som om, de har en langtidseffekt, som vi ikke før har set inden for lungekræft. Så det er stadig først og fremmest hos den gruppe patienter, hvor immunterapi rykker.”

Dataene fra IMpower132 blev præsenteret på WCLC mandag den 24. september. Andre studier, der har vist lignende resultater som IMpower132, er Keynote-021 og Keynote189, som har testet Keytruda (pembrolizumab) sammen med kemoterapi i metastatisk NSCLC.

I maj 2017 gav de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, en accelereret markedsføringstilladelse til Keytruda i kombination med Alimta og carboplatin til behandling af tidligere ubehandlet metastatisk NSCLC. Baggrunden for godkendelsen var data for tumorresponsrater og progressionsfri overlevelse (PFS) fra KEYNOTE-021, som viste en gennemsnitlig progressionsfri PFS på 13,0 måneder ved tilsætning af Keytruda versus 8,9 måneder med kemoterapi alene.

10. september 2018 modtog behandlingen en markedsføringsgodkendelse i Europa til førstelinjebehandling af metastatisk NSCLC, som er EGFR- og ALK-negativ.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift