Medicinrådet godkender Fotivda til behandling af nyrekræft

Medicinrådet har besluttet at anbefale Fotivda (tivozanib) som mulig standardbehandling til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling.

Baggrunden for beslutningen er, at Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med Fotivda sammenlignet med Sutent (sunitinib) og Votrient (pazopanib), som er dansk standardbehandling.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne, under hensyntagen til de godkendte indikationer og de undersøgte patientpopulationer, vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet har tidligere vurderet, at Fotivda til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling, giver en ikke-dokumenterbar kliniskmerværdi sammenlignet med Sutent og Votrient. Evidensens kvalitet er meget lav.

Fotivda (tivozanib) hæmmer vaskulær endotelial vækstfaktorreceptor (1, 2 og 3), og dermed hæmmes tumorvækst. Fotivda er formuleret som oral kapselbehandling.