Biomarkør kan måske finde patienter med risiko for tilbagefald efter nyreoperation

ESMO: KIM-1 i plasma synes at kunne blive en hjælp til at diagnosticere de nyrekræftpatienter, som kan være kandidater til adjuverende behandling med Sutent efter operation for lokaliseret karcinom.

Der er i øjeblikket ingen cirkulerende biomarkører for nyrecellecarcinom (RCC). Brugen af ​​adjuverende behandling med proteinkinasehæmmeren Sutent (Sunitinib) mod karcinom i nyren uden spredning er kontroversiel. Men biomarkøren KIM-1, som cirkulerer i plasma, kan hjælpe til at diagnosticere de patienter, der har den største risiko for tilbagefald, fremgår det af en amerikansk undersøgelse, som søndag blev fremlagt (Abstrakt 158P) på den årlige kræftkongres, ESMO 2019 i Spanien.

I undersøgelsen, ECOG-ACRIN 2805 (ASSURE), deltog 1943 opererede patienter med et højrisiko renalcelle karcinom. Patienterne blev randomiseret 1:1:1 til Sutent, Nexavar (sorafenib) eller placebo. Baselineprøver efter operation fra 182 tilfældigt udvalgte patienter (9,4 procent af studiepopulationen) var tilgængelige for forsøgets post-hoc biomarkøranalyser. 

Prøverne blev analyseret under anvendelse af en tidligere valideret mikrobead-baseret test. Kaplan-Meier og Cox risikomodeller blev anvendt til test for mulig sammenhæng mellem cirkulerende KIM-1 og sygdomsfri overlevelse samt samlet overlevelse. ROC-analyserne blev udført for at evaluere KIM-1’s egenskaber til at forudsige tilbagefald indenfor seks måneder efter operation.

”Højere KIM-1-niveauer var forbundet med ringere sygdomsfri overlevelse og samlet overlevelse efter operation. Denne associering forblev uafhængigt signifikant efter kontrol af patologiske stadier, sarkomoide karakteristika og graduering ifølge Fuhrman’s skala: Sygdomsfri overlevelse: HR 1,20 per logstigning i KIM-1, 95 procent CI 1,09-1,33, p <0,001. For samlet overlevelse:  1,27 per logstigning i KIM -1, 95 procent Cl 1,11-1,45, p <0,001),” skriver forskerne fra ECOG-ACRIN Cancer Research Group, Peter J. O’Dwyer og Mitchell D. Schnal.

"Disse associationer var uafhængige af behandlingsarmen. I Kaplan-Meier-analyserne blev højere kvartiler af KIM-1 forbundet med ringere sygdomsfri overlevelse og samlet overlevelse (log-rank p = 0,02 for begge).," skriver de.

”Forhøjet plasma KIM-1 er forbundet med ringere sygdomsfri overlevelse og samlet overlevelse hos patienter som er opereret for renalcelle karcinom og har derfor potentiale som en adjuvansbiomarkør. Analyse af større kohorter for at bekræfte denne associering er i gang,” konkluderer de.