Klinisk merværdi af nye kombi-behandlinger til nyrekræft kan ikke vurderes endnu

Medicinrådet vender foreløbig tomlen ned i forhold til at sidestille kombinationsbehandlingen Yervoy (nivolumab) og Opdivo (ipilimumab) til nyrekræftpatienter med en dårlig prognose med kombination af Inlyta og enten Keytruda eller Bavencio.

De to nye kombinationer skal dokumenteres bedre, før de kan sammenlignes med den nuværende førstelinjebehandling, mener rådet.

Kombinationsbehandling med Keytruda (pembrolizumab) og Inlyta (axitimib) eller Bavencio (avelumab) og Inlyta (axitinib) til patienter med metastatisk nyrekræft med intermediær til dårlig prognose kan ikke vurderes i forhold til kombinationen Yervoy (nivolumab) og Opdivo (ipilimumab), før der kan præsenteres data for længere opfølgningstid for begge kombinationer. Det besluttede Medicinrådet onsdag.

Indtil effekten af de to nye kombinationer af de tre allerede godkendte lægemidler er bedre dokumenteret, vil kombinationsbehandling med Yervoy og Opdivo fortsat blive anset for det bedstre behandlingsvalg til patientgruppen, vedtog rådet.

Fagudvalget har vurderet, at kombinationen af Keytruda og Inlyta har bedre effekt og ikke en dårligere bivirkningsprofil end Yervoy og Opdivo end Sutent (sunitinib). Medicinrådet konkluderer, at de tilgængelige data for kombinationen tyder på, at behandlingseffekten og bivikningsprofilen er sammenlignelig i forhold til Yervoy og Opdivo, men evidensens kvalitet vurderes til at være lav. Den korte opfølgningsperiode gør, at Medicinrådet ikke har fundet det muligt at vurdere den kliniske merværdi.

Samme konklusion, når rådet frem til med kombinationen Bavencio og Inlyta. Data tyder på sammenlignelig effekt, men indtil der findes data med længere opfølgningstid, som understøtter den formodede effekt, vil Yervoy og Opdivo være den foretrukne kombination til nyrekræftpatienter med en dårlig diagnose.