Nye resultater giver sikkerhed for effekt og sikkerhed af cabozantinib uafhængigt af alder

Cabozantinib forbedrer progressionsfri overlevelse (PFS), samlet overlevelse (OS) og objektiv responsrate (ORR) sammenlignet med everolimus hos tidligere behandlede patienter med avanceret nyrecellekarcinom (RCC), uanset aldersgruppe.

Det viser resultater fra fase III-studiet METEOR.

I studiet, hvis resultater er offentliggjort i European Journal of Cancer er effektivitet og sikkerhed ved cabozantinib-behandling blevet retrospektivt analyseret for tre aldersgrupper: Yngre end 65 år (394 patienter), 65-74 år (201 patienter) og 75 år og derover (63 patienter).

Resultaterne viser, at PFS, OS og ORR blev forbedret med cabozantinib-behandling sammenlignet med everolimus-behandling i alle aldersgrupper. PFS-risikoforhold (HR) var hhv. 0,53 (95% konfidensinterval [CI]: 0,41–0,68), 0,53 (95% Cl: 0,37–0,77) og 0,38 (95% Cl: 0,18–0,79) forde tre aldersgrupper. OS-HR var hhv. 0,72 (95% Cl: 0,54–0,95), 0,66 (95% Cl: 0,44-0,99) og 0,57 (95% Cl: 0,28–1,14). ORR for hhv. cabozantinib versus everolimus var 15 procent mod fem procent, 21 procent mod to procent og 19 procent mod 0 procent.

Der blev ikke observeret signifikante forskelle i PFS eller OS med alderen som en kategorisk eller kontinuerlig variabel. Bivirkninger af grad 3 eller 4 var generelt konsistente på tværs af undergrupper, selvom træthed, hypertension og hyponatræmi forekom hyppigere hos ældre patienter, der blev behandlet med cabozantinib. Dosisreduktion for at håndtere bivirkninger var hyppigere hos patienter, der fik cabozantinib end hos patienter, der fik everolimus. Dosisreduktion og behandlingsophør på grund af bivirkninger var hyppigere hos ældre patienter i begge behandlingsgrupper.

Førsteforfatter på undersøgelsen, overlæge Frede Donskov fra Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, pointerer, at det publicerede studie giver sikkerhed for effekt og sikkerhed af cabozantinib – uafhængigt af alder – og at cabozantinib uændret vil være efterfølgende behandling efter svigt af VEGF-hæmmerbehandling.