For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye resultater giver sikkerhed for effekt og sikkerhed af cabozantinib uafhængigt af alder

Cabozantinib forbedrer progressionsfri overlevelse (PFS), samlet overlevelse (OS) og objektiv responsrate (ORR) sammenlignet med everolimus hos tidligere behandlede patienter med avanceret nyrecellekarcinom (RCC), uanset aldersgruppe.

Det viser resultater fra fase III-studiet METEOR.

I studiet, hvis resultater er offentliggjort i European Journal of Cancer er effektivitet og sikkerhed ved cabozantinib-behandling blevet retrospektivt analyseret for tre aldersgrupper: Yngre end 65 år (394 patienter), 65-74 år (201 patienter) og 75 år og derover (63 patienter).

Resultaterne viser, at PFS, OS og ORR blev forbedret med cabozantinib-behandling sammenlignet med everolimus-behandling i alle aldersgrupper. PFS-risikoforhold (HR) var hhv. 0,53 (95% konfidensinterval [CI]: 0,41–0,68), 0,53 (95% Cl: 0,37–0,77) og 0,38 (95% Cl: 0,18–0,79) forde tre aldersgrupper. OS-HR var hhv. 0,72 (95% Cl: 0,54–0,95), 0,66 (95% Cl: 0,44-0,99) og 0,57 (95% Cl: 0,28–1,14). ORR for hhv. cabozantinib versus everolimus var 15 procent mod fem procent, 21 procent mod to procent og 19 procent mod 0 procent.

Der blev ikke observeret signifikante forskelle i PFS eller OS med alderen som en kategorisk eller kontinuerlig variabel. Bivirkninger af grad 3 eller 4 var generelt konsistente på tværs af undergrupper, selvom træthed, hypertension og hyponatræmi forekom hyppigere hos ældre patienter, der blev behandlet med cabozantinib. Dosisreduktion for at håndtere bivirkninger var hyppigere hos patienter, der fik cabozantinib end hos patienter, der fik everolimus. Dosisreduktion og behandlingsophør på grund af bivirkninger var hyppigere hos ældre patienter i begge behandlingsgrupper.

Førsteforfatter på undersøgelsen, overlæge Frede Donskov fra Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, pointerer, at det publicerede studie giver sikkerhed for effekt og sikkerhed af cabozantinib – uafhængigt af alder – og at cabozantinib uændret vil være efterfølgende behandling efter svigt af VEGF-hæmmerbehandling.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift