For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

To former for immunterapi mod nyrekræft afvist af Medicinrådet

Medicinrådet har besluttet hverken at anbefale PD-L1-hæmmeren Bavencio (avelumab) i kombination med Inlyta (axitinib) eller PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom (mRCC).

Hverken til patienter med mRCC i IMDC-intermediær eller -dårlig prognosegruppe eller patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe.

Baggrunden for begge afvisninger er, at Medicinrådet ikke mener, der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af behandlingerne og deres omkostninger sammenlignet med Opdivo (nivolumab)/Yervoy (ipilimumab) eller Sutent (sunitinib), som pt. er dansk standardbehandling til denne patientgruppe.

Begge behandlinger er forbundet med meromkostninger sammenlignet med nivolumab/ipilimumab og sunitinib, også når der tages højde for omkostninger ved efterfølgende behandlingslinjer, vurderer Medicinrådet.

De tilgængelige data for begge behandlinger tyder ifølge Medicinrådet på, at der er sammenlignelig effekt og sikkerhedsprofil i forhold til Opdivo/Yervoy. Indtil der foreligger data med længere opfølgningstid, som understøtter den forventede effekt, anses Opdivo/Yervoy dog fortsat som det bedste behandlingsvalg, lyder det fra Medicinrådet.

Med hensyn til Keytruda/Inlyta vurderer fagudvalget, at behandlingen har bedre effekt og ikke en dårligere sikkerhedsprofil end Sutent. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat. Medicinrådet vurderer, at den samlede værdi af Keytruda/Inlyta til patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe ikke kan kategoriseres sammenlignet med Sutent.

Medicinrådets beslutning blev truffet på et møde i går, onsdag den 22. januar. Rådet udarbejder i øjeblikket en behandlingsvejledning for patienter med metastatisk nyrekræft, hvor den eksisterende behandlingsalgoritme vil blive opdateret.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift