Lovende resultater for målrettet behandling af nyrekræft

Målretning mod en essentiel transskriptionsfaktor i nyrekræft (RCC) - Hypoxia Inducerbar Faktor (HIF) - viser effekt mod klarcellet RCC.

Resultaterne er opnået i et studie, som blev præsenteret på 2020 Genitourinary (GU) Cancers Symposium den 15. februar.

I studiet blev 55 patienter med avanceret klarcellet RCC, der havde modtaget mindst en forudgående behandling (i gennemsnit tre), indskrevet i en ekspansionskohorte af den første fase I/II-undersøgelse af det nye lægemiddel MK-6482 mod avancerede faste tumorer. Patienterne modtog 120 mg MK-6482 oralt en gang dagligt. Sikkerhed var det primære endepunkt.

De mest almindelige bivirkninger i alle grader af alle årsager var anæmi (75 procent), træthed (67 procent), dyspnø (47 procent), kvalme (33 procent) og hoste (31 procent). Anæmi (26 procent) og hypoxi (15 procent) var de mest almindelige bivirkninger i grad 3 med en median opfølgning på 13 måneder. Ingen grad 4/5 lægemiddelrelaterede bivirkninger blev observeret, og kun fire procent af patienterne seponerede behandlingen på grund af bivirkninger.

Den samlede responsrate var 24 procent. 13 patienter opnåede delvis respons. 31 patienter (56 procent) havde stabil sygdom med en sygdomsbekæmpelsesgrad på 80 procent. Over to tredjedele af patienterne havde tumorkrympning.

HIF er et vigtigt protein i udviklingen og vedligeholdelsen af ​​RCC og et attraktivt terapeutisk mål. MK-6482 er et lille molekyle, der hjælper med at blokere RCC-tumorvækst.