Ny professor vil styrke indsatsen mod metastatisk nyrekræft

Frede Donskov

Frede Donskov fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital vil som ny professor forstærke indsatsen mod metastatisk nyrekræft, som er en alvorlig og livstruende sygdom, som hvert år rammer cirka 300 danskere.

Ifølge Aarhus Universitet drømmer Frede Donskov om at helbrede en betydelig del af nyrekræftpatienterne ved at forbedre den medicinske behandling. I laboratoriet analyserer han derfor scanninger, tumorvæv, blod og afføring i håbet om at identificere faktorer, der kan bidrage til at stille en bedre diagnose og prognose. Derudover har han blandt andet ledet en lang række kliniske lægemiddelforsøg, hvoraf flere har resulteret i ny og forbedret standardbehandling til patienter med metastatisk nyrekræft.

I øjeblikket leder Frede Donskov et stort skandinavisk studie, der kombinerer kirurgi og medicinsk behandling, ligesom han står i spidsen for et nationalt studie, hvor forskerne undersøger blodkoncentrationen hos patienter, der er i behandling med de medicinske lægemidler til behandling af nyrekræft.

Resultaterne af det danske studie forventes at bidrage til mere præcis dosering af medicinen og dermed større effekt, færre bivirkninger samt tidligere varsling i tilfælde af, at behandlingen ikke har den ønskede effekt.

Frede Donskov holder tiltrædelsesforelæsning den 20. marts 2020 kl. 15.00. Hans professorat er finansieret af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.