Medicinrådet udgiver ny foreløbig vejledning for metastatisk nyrekræft

Medicinrådet udgiver ny foreløbig behandlingsvejledning for metastatisk nyrekræft, hvor kombinationsbehandlinger med checkpoint immunterapi er i højsæde og de nyeste relevante præparater vurderes op mod hinanden.

Medicinrådets fagudvalg for nyrekræft har færdiggjort en ny behandlingsvejledning for metastatisk nyrekræft, men alt efter en kommende udbudsrunde og prisforhandling mellem Amgros og de relevante selskaber, kan anbefalingerne blive ændret.

Hvis prisen efter forhandling kommer til at matche den kliniske merværdi ved de anbefalede præparater, som bl.a. tæller immunterapi, vil behandlingsvejledningen altså stå til troende.

Forskellige anbefalinger til forskellige subtyper nyrekræft

Nyrekræft, dvs. renalcellekarcinom (RCC), opdeles i flere subtyper. Den mest almindelige type er clearcelle, som udgør 85 procent af patientpopulationen. Øvrige subtyper betegnes tilsammen non-clearcelletyperne og udgør de resterende 15 procent.

Til clearcelle metastatisk RCC (mRCC) anbefales i første omgang immunterapi i kombination med angiogenesehæmmere ved god prognose:

· Kombinationer af checkpoint immunterapi-præparater og angiogenesehæmmere i første linje til clearcelle mRCC i favorabel prognosegruppe.

· Efter svigt af førstelinje checkpoint-immunterapi anbefales cabozantinib.

I intermediær/dårlig prognosegruppe vil tilbuddet være kombinationsimmunterapi (nivolumab + ipilimumab).

Hvis angiogenesehæmmer-behandlingen fejler…

Efter svigt af førstelinje behandling for mRCC, som ikke har indeholdt checkpoint immunterapi, gives mulighed for at tilbyde kombinationsimmunterapi med nivolumab og ipilimumab i stedet for enkeltstof nivolumab.

Frede Donskov uddyber:

”Dette sikrer den mest effektive behandlingsmulighed til de patienter som startede op med angiogenesehæmmer-behandling for flere år siden og nu oplever behandlingssvigt. Disse patienter har hidtil alene kunnet tilbydes enkeltstof nivolumab. Ved denne ordning sikres, at alle patienter kan tilbydes den mest effektive behandling i deres sygdomsforløb.”

Non-clearcelle mRCC

Patienter med non-clearcelle metastatisk RCC har lavere responsrate og generelt kortere overlevelse end patienter med clearcelle mRCC. Derfor er anbefalingerne ret anderledes for non-clearcelle mRCC.

Formand for fagudvalget professor, overlæge, dr.med. Frede Donskov uddyber:

”Den væsentligste anbefaling her er, at patienter med non-clearcelle-mRCC i videst muligt omfang bør tilbydes protokolleret behandling, idet evidensen for behandling af non-clearcelle RCC generelt er sparsom.”

Kemoterapi er stadig vurderet at være ineffektiv mod RCC, hvorfor det ikke anvendes og anbefales til behandling af metastatisk RCC. Interferon alfa og interleukin-2 anvendes ikke længere som standardbehandling til mRCC i Danmark, dels på grund af bivirkningerne i relation til behandlingen, og dels på grund af manglende valide faktorer til udvælgelse af patienter, der vil have gavn af behandlingen, skriver faggruppen i vejledningen.