Ny mulighed for førstelinjebehandling mod metastatisk nyrekræft

ESMO: En kombination af Opdivo (nivolumab) og cabozantinib som førstelinjebehandling mod metastatisk nyrekræft øger progressionsfri og samlet overlevelse i højere grad end standardbehandlingen  Sutent (sunitinib), viser fase 3-studiet CheckMate 9ER.

Kombinationsbehandlingen havde også en bedre responsrate end sunitinib, og der var en konsekvent fordel ved kombinationen på tværs af patientundergrupper, heriblandt alder, køn, PD-L1-ekspression og knoglemetastaser.

Resultaterne blev fremlagt (Abstrakt 6960_PR) på ESMO-kongressens ’Presidential Symposium I’ lørdag den 19. september.

Kombinationsbehandlingen havde en tålelig bivirkningsprofil, hvor kun tre procent af patienterne måtte stoppe behandlingen i kombinations-armen på grund af toksicitet. Til gengæld var det ni procent af patienterne i sunitinib-armen.

Den samlede hyppighed af alvorlige bivirkninger var ens mellem de to behandlingsarme, men levertoksicitet var mere almindelig i kombinationsarmen. Derudover havde mere end 50 procent af patienterne i kombinationsarmen brug for en dosisreduktion af nivolumab+cabozantinib på grund af bivirkninger. 

Kombinationsbehandling er generelt et bedre valg

Immunterapi-kombinationen er dermed klinisk meningsfuld på flere planer, konstaterer én af hovedforfatterne til studiet.

"Resultaterne med kombinationsbehandling var statistisk signifikant og klinisk meningsfuld. Risikoen for progression eller død blev reduceret med næsten 50 procent, død blev reduceret med 40 procent og responsraten blev fordoblet. Dette bliver en vigtig behandlingsmulighed at vælge imellem.

Jeg tror, ​​at livskvalitet kunne differentiere denne nye terapi, da der var en statistisk signifikans, der favoriserede kombinationsarmen med begge de spørgeskemaer, vi brugte. En anden faktor, der skal overvejes, er, at klinikere er fortrolige med begge disse lægemidler,” siger Toni K. Choueiri i en pressetekst fra ESMO. Han medforfatter på studiet og professor i medicin, Harvard Medical School.

Som en yderligere kommentar til resultaterne udtaler Dominik Berthold, ansvarlig for specialkonsultationer ved Afdeling for Onkologi, Lausanne universitetshospital i Schweiz:

"CheckMate 9ER opfyldte sine effektivitetsendepunkter, og kombinationen kan betragtes som en ny behandlingsmulighed i første linje. Det medicinske samfund er dog delt mellem, om to immunterapier - eller en immunterapi plus en angiogenese-hæmmer - er det bedste valg [til denne patientpopulation, red.], da de forskellige kombinationer ser ud til at have samme effektivitet."