Kombinations-tabletbehandling viser lovende takter mod avanceret nyrekræft

ASCO-GU: Tabletbehandling med HIF-2α-hæmmeren belzutifan (MK-6482) i kombination med Cabometyx (cabozantinib) viser lovende antitumoraktivitet i tidligere behandlede patienter med avanceret clearcelle renalcellekarcinom (ccRCC).

Det viser resultater fra en indledende analyse, som blev præsenteret på American Society of Clinical Oncology's Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU) den 13. februar.

Belzutifan har tidligere, i en fase I-undersøgelse, vist antitumoraktivitet og gunstig sikkerhed hos patienter med metastatisk ccRCC, når stoffet blev givet alene. I studiets fase II-del undersøges belzutifan plus Cabometyx hos patienter med avanceret ccRCC, som enten var behandlingsnaive (kohorte 1) eller tidligere havde modtaget behandling, herunder med immunterapi og TKI'er (kohorte 2). Den analyse, der blev præsenteret på ASCO GU, omhandler data fra kohorte 2.

I alt blev 53 patienter med metastatisk ccRCC inkluderet i sikkerhedsanalysepopulationen. Patienternes gennemsnitsalder var 64 år, 73,6 procent var mænd, og 54,7 procent havde en ECOG performance status på 1. 28 patienter (52,8 procent) havde fået tidligere førstelinjebehandling og 24 (45,2 procent) havde tidligere fået andenlinjebehandling.

Data viste, at det primære endepunkt, samlet respons (ORR), var 22,0 procent (ni partielle responser (PR)), og at 90,2 procent af patienterne havde tumorkrympning. Sygdomsbekæmpelsesrate (komplet respons (CR) plus PR plus stabil sygdom (SD)) var 92,7 procent.

Fortsat respons ved data-cutoff

Sekundære endepunkter omfattede progressionsfri overlevelse (PFS), samlet overlevelse (OS) og responsvarighed (DOR). DOR blev ikke nået (3,7+ til 14,8+ måneder); alle de patienter, som responderede på behandlingen, havde fortsat respons ved data-cutoff. Median PFS var 16,8 måneder. PFS-raten ved seks måneder var 78,3 procent. OS-raten ved seks måneder var 95,0 procent.

Selvom 52 ud af 53 patienter oplevede en behandlingsrelateret bivirkning (TRAE), var 92 procent af hændelserne grad 1 og 2. Mest almindelige (≥30 procent) TRAE'er var anæmi (75,5 procent), træthed (67,9 procent) , hånd-fodsyndrom (52,8 procent), diarré (45,3 procent), hypertension (43,4 procent), kvalme (35,8 procent) og ALAT/AST-stigning (32-34 procent). Forekomsten af ​​grad 3 TRAE'er >5 procent var hypertension (22,4 procent), anæmi (11,3 procent), træthed (11,3 procent) og ALAT-stigning (5,7 procent). To patienter oplevede grad 3 hypoxi (3,8 procent). Der var ingen grad 4 TRAE'er eller dødsfald. Seks patienter (11,3 procent) måtte afbryde behandlingen grundet TRAE'er relateret til belzutifan, mens otte patienter (15,1 procent)måtte afbryde behandlingen grundet TRAE'er relateret til cabozantinib.