Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinations-tabletbehandling viser lovende takter mod avanceret nyrekræft

ASCO-GU: Tabletbehandling med HIF-2α-hæmmeren belzutifan (MK-6482) i kombination med Cabometyx (cabozantinib) viser lovende antitumoraktivitet i tidligere behandlede patienter med avanceret clearcelle renalcellekarcinom (ccRCC).

Det viser resultater fra en indledende analyse, som blev præsenteret på American Society of Clinical Oncology's Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU) den 13. februar.

Belzutifan har tidligere, i en fase I-undersøgelse, vist antitumoraktivitet og gunstig sikkerhed hos patienter med metastatisk ccRCC, når stoffet blev givet alene. I studiets fase II-del undersøges belzutifan plus Cabometyx hos patienter med avanceret ccRCC, som enten var behandlingsnaive (kohorte 1) eller tidligere havde modtaget behandling, herunder med immunterapi og TKI'er (kohorte 2). Den analyse, der blev præsenteret på ASCO GU, omhandler data fra kohorte 2.

I alt blev 53 patienter med metastatisk ccRCC inkluderet i sikkerhedsanalysepopulationen. Patienternes gennemsnitsalder var 64 år, 73,6 procent var mænd, og 54,7 procent havde en ECOG performance status på 1. 28 patienter (52,8 procent) havde fået tidligere førstelinjebehandling og 24 (45,2 procent) havde tidligere fået andenlinjebehandling.

Data viste, at det primære endepunkt, samlet respons (ORR), var 22,0 procent (ni partielle responser (PR)), og at 90,2 procent af patienterne havde tumorkrympning. Sygdomsbekæmpelsesrate (komplet respons (CR) plus PR plus stabil sygdom (SD)) var 92,7 procent.

Fortsat respons ved data-cutoff

Sekundære endepunkter omfattede progressionsfri overlevelse (PFS), samlet overlevelse (OS) og responsvarighed (DOR). DOR blev ikke nået (3,7+ til 14,8+ måneder); alle de patienter, som responderede på behandlingen, havde fortsat respons ved data-cutoff. Median PFS var 16,8 måneder. PFS-raten ved seks måneder var 78,3 procent. OS-raten ved seks måneder var 95,0 procent.

Selvom 52 ud af 53 patienter oplevede en behandlingsrelateret bivirkning (TRAE), var 92 procent af hændelserne grad 1 og 2. Mest almindelige (≥30 procent) TRAE'er var anæmi (75,5 procent), træthed (67,9 procent) , hånd-fodsyndrom (52,8 procent), diarré (45,3 procent), hypertension (43,4 procent), kvalme (35,8 procent) og ALAT/AST-stigning (32-34 procent). Forekomsten af ​​grad 3 TRAE'er >5 procent var hypertension (22,4 procent), anæmi (11,3 procent), træthed (11,3 procent) og ALAT-stigning (5,7 procent). To patienter oplevede grad 3 hypoxi (3,8 procent). Der var ingen grad 4 TRAE'er eller dødsfald. Seks patienter (11,3 procent) måtte afbryde behandlingen grundet TRAE'er relateret til belzutifan, mens otte patienter (15,1 procent)måtte afbryde behandlingen grundet TRAE'er relateret til cabozantinib.

 

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift