Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Brug kemoterapi i tredje linje mod kastrationsresistent prostatakræft

ESMO: Jevtana (cabazitaxel) mere end fordobler radiografisk progressionsfri overlevelse hos patienter med metastatisk og kastrationsresistent prostatakræft i tredje behandlingslinje sammenlignet med androgenreceptor-blokkere.

Det viser de endelige resultater fra sekvensstudiet, CARD, der mandag blev fremlagt ((Abstrakt LBA13)) på ESMO-kongressen i Barcelona.

”Det vigtige er, at vi nu får slået fast, at hvis du først har brugt én androgenreceptor-blokker mod kastrationsresistent prostatakræft, så skal du ikke skifte over til et andet præparat af samme type. Du skal bruge kemoterapi,” siger Gedske Daugaard, professor i klinisk onkologi ved Rigshospitalet.

Kemoterapistoffet cabazitaxel reducerer samtidig smerter markant hos denne patientgruppe og risikoen for død signifikant, viser resultaterne fra CARD.

”Mange steder i verden bruger man først det ene androgenreceptorblokker-præparat og skifter så over til det andet. Det er ineffektivt, så det skal man ikke gøre. Man skal skifte over til kemoterapi – og i denne forbindelse har vi kun cabazitaxel,” siger Gedske Daugaard, som samtidig understreger, at det har været standard behandlingspraksis på Rigshospitalet at skifte til kemoterapi, men sådan er det ikke i alle lande. 

”Forhåbentligt vil resultaterne fra dette studie sikre, at andre begynder at følge denne behandlingsrækkefølge,” siger Gedske Daugaard.

Kemoterapi fordobler radiografisk progressionsfri overlevelse

CARD er et randomiseret, open-label, sekvens-studie, der har involveret 62 forskellige klinikker i 13 europæiske lande og inkluderet 255 patienter med metastatisk, kastrationsresistent prostatakræft. Patienterne i forsøget havde tidligere været behandlet med kemoterapi (docetaxel) og var gradvist gået over til androgenreceptorblokker-behandling.

Patienterne blev randomiseret 1:1 til cabazitaxel (25 mg/m2 intravenøst hver tredje uge, daglig prednison og granulocyt-kolonistimulerende faktor) versus abirateron (1,000 mg + prednison dagligt) eller enzalutamid (160 mg dagligt). Patienterne fik abirateron, hvis de tidligere havde været behandlet med enzalutamid, og de fik enzalutamid, hvis de tidligere havde været behandlet med abirateron.

Resultaterne viste, at:

  • Studiets primære endepunkt, radiografisk progressionsfri overlevelse, blev fordoblet ved behandling med Jevtana (N=129) sammenlignet med abirateron eller enzalutamid (N=126; median 8,0 vs. 3,7 måneder; HR=0,54; 95 procent CI, 0,40-0,73; p<0,0001).
  • Patienter behandlet med cabazitaxel oplevede forbedringer af rPFS i alle præ-specificerede subgrupper uafhængigt af, om patienterne havde fået behandling med androgenreceptor-blokkere før eller efter docetaxel.
  • Cabazitaxel forbedrede også det vigtigste sekundære endepunkt, samlet overlevelse, signifikant (median 13,6 vs. 11,0 måneder; HR=0,64; 95% CI, 0,46-0,89; p=0,0078) ved at reducere risikoen for død med 36 procent sammenlignet med abirateron eller enzalutamid.

Andre vigtige sekundære endepunkter faldt også ud til fordel for cabazitaxel: 

  • Progressionsfri overlevelse (median 4,4 vs. 2,7 måneder; p<0,0001)
  • Verificeret fald i PSA (35,7 procent vs. 13,5 procent; p=0,0002)
  • Tumorrespons (36,5 procent vs. 11,5 procent; p=0,004).
  • Smerterespons (45,0 procent vs. 19,3 procent; p<0,0001)

Incidensen af grad ≥3-bivirkninger var 56,3 procent med cabazitaxel versus 52,4 procent med androgenreceptor-blokker-behandling.

"Resultaterne er spændende, for de har potentialet til at påvirke behandlingsretningslinjerne for metastatisk prostatakræft og den nuværende kliniske praksis," udtaler den ledende forsker bag CARD-studiet, Ronald de Wit, i en pressetekst udsendt af medicinalvirksomheden Sanofi. Han er professor ved Erasmus MC University Hospital, Rotterdam, Holland.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift