Professor: Zytiga kan blive ny standard mod nydiagnosticeret metastatisk prostatakræft

ASCO: Zytiga (abirateron) forlænger tiden inden fremkomst af nye metastaser markant for patienter med nydiagnosticeret metastatisk prostatakræft, når lægemidlet lægges oveni kastrationsbehandling og kemoterapien docetaxel. 

Det viser foreløbige resultater fra fase III-studiet, PEACE-1, som blev præsenteret på ASCO 2021 (abstrakt #5000). 

Alle patienter, der indgik i studiet, havde nydiagnosticeret prostatakræft med metastaser og skulle derfor i gang med kastrationsbehandling (ADT), som var standard på tidspunktet for studiets start.

Senere fik 70 procent også docetaxel oveni kastratationsbehandling, da docetaxel var blevet en del af standardbehandling. I den ene arm fik patienterne yderligere tillagt abirateron, og nu viser resultaterne præsenteret på ASCO 2021, at det gav en betydelig gevinst målt på radiografisk progressionsfri overlevelse, som kan blive praksisændrende, vurderer Andreas Røder, leder af Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

”Studiet viser en stor og tydelig forskel i tid til fremkomst af nye metastaser for triple-behandlingen. En helt utrolig median 2,5 år forlængelse af tid til nye metastaser,” skriver Andreas Røder i en e-mail til Onkologisk Tidsskrift. 

Han fortsætter:

”Det er opnået uden tillæg af alvorlige bivirkninger. Dertil kommer en betydelig forlængelse i tiden til, at sygdommen bliver kastrationsresistent, som er en vigtig biologisk og patientnær milepæl, hvorfra sygdommen bliver langt mere uforudsigelig med stor genomisk intabilitet og usikker respons på de kommende behandlinger. Det er ofte symptomatisk sygdom for patienten og en alvorlig prognose. At tiden forlænges til kastrationsresistens er derfor et vigtigt endepunkt, fordi det både har klinisk, biologisk og prognostisk betydning for patienten.” 

Medicinrådet skal rubbe neglene

Resultaterne fra PEACE-1 peger på, at det giver en klinisk fordel at behandle metastatisk prostatakræft aggressivt fra starten med en kombination af stærk hormonbehandling og cytotoxisk behandling oveni, vurderer Andreas Røder, som dog også pointerer, at der er en usikkerhed om det, så længe der ikke er resultater på samlet overlevelse. 

”Det er naturligvis en bekymring, at samlet overlevelse endnu ikke er præsenteret, men data er så stærke på så vigtige kliniske endepunkter, at man må acceptere, at der er landet en ny standard of care,” skriver han. 

Resultatet er så overbevisende sammen med andre tidligere studier, at Andreas Røder vurderer, at der ikke er noget rafle om: Patienterne har så stor gavn af kombinationsbehandlingen, at de bør tilbyde den nu.

”Naturligvis forventer jeg også, at Medicinrådet vil iværksætte den vanlige godkendelsesproces, selvom jeg ikke mener, at danske patienter kan afvente denne afgørelse.” 

Han roser det internationale forskningssamarbejde på området for at sikre solid dokumentation for behandlingen.

”Igen må man rose det internationale uro-onkologiske samarbejde for at bevise effekten af disse behandlinger, ikke bare i et, men i hele tre studier (ARCHES, TITAN og PEACE-01-studierne, red.). Dertil kommer, at vi meget snart forventer at se resultater fra ARASENS-studiet, som har undersøgt effekten af at tillægge darolutamid til ADT+docetaxel. Baseret på den information, vi nu har, er det oplagt, at det studie vil vise det samme som PEACE-I,” skriver Andreas Røder.

Hvis kombinationen med abirateron bliver en del af udvalget af behandlinger mod metastatisk prostatakræft, så vil der komme langt mere individuelle patientskøn ind i behandlingsvalg, vurderer han. 

”Valget vil i så fald stå mellem, om vi skal vælge abirateron, enzalutamid, darolutamid eller apalutamid som tillæg til ADT+Docetaxel. Her vil individuelle skøn komme ind, idet visse patienter tåler den ene behandling bedre end den anden.” 

Abirateron kommer med udfordringer

Selvom PEACE-1 peger på, at det kan være en fordel at behandle metastatisk prostatakræft aggressivt fra start, så er ulempen dog, at man bruger meget af sit skyts på én gang fremfor at sprede det ud på patientforløbet. 

”Aktuelt har vi seks typer godkendte behandlinger af metastatisk prostatakræft (ADT, new hormonal agents, docetaxel, cabazitaxel og Radium-223) og vi skyder altså halvdelen af med det samme. Der er en bekymring, om man vil presse tumorbiologien til at bliver særligt aggressiv på den anden side af de her behandlinger, hvor man så har begrænset med muligheder tilbage. Det vil fremtidig forskning vise. Det ser dog ærlig talt ud til, at vi dog skaber de største gevinster for patientens prognose med denne strategi, fremfor at sprede det ud over forløbet. Men der er endnu spørgsmål at besvare, og alle detaljer er endnu ikke afklaret,” siger Andreas Røder, der selv har bidraget til ARCHES studiet, men ikke til PEACE-I eller TITAN.