Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xtandi øger den metastasefri overlevelse markant hos m0CRPC-patienter

Xtandi (enzalutamid) mere end fordobler den metastasefri overlevelse blandt patienter med ikke-metastaseret kastrationsresistent prostatakræft (m0CRPC).

Det viser fase III-studiet PROSPER, der har deltagelse af fem danske centre. Resultaterne er publiceret i New England Journal of Medicine.

I studiet reducerede Xtandi plus standard hormonbehandling risikoen for udvikling af metastaser eller død med 71 procent sammenlignet med hormonbehandling alene. Den gennemsnitlige metastasefri overlevelse var 36,6 måneder for patienter i Xtandi-gruppen mod 14,7 måneder for patienter, der alene fik hormonbehandling.

”Udskydelse af tiden til sygdomsprogression er et primært behandlingsmål inden for prostatakræft, da det har en direkte indvirkning på den cancerrelaterede dødelighed og den samlede overlevelse. I PROSPER-studiet reducerede Xtandi risikoen for udvikling af metastaser eller død med 71 procent,” siger Rasmus Bisbjerg, overlæge på urologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og primær investigator for PROSPER-studiet, i en pressemeddelelse. 

Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC) refererer til den gruppe af mænd, hvis prostatakræft progredierer trods medicinsk kastration. Ved ikke-metastaseret CRPC er der ikke klinisk målbart bevis for spredning af kræften til andre dele af kroppen, men der er en stigning i PSA-niveauet. I PROSPER-studiet indgik patienter, hvis eneste tegn på sygdomsforværring var et stigende PSA-niveau. 

”Mange prostatakræftpatienter i hormonbehandling vil opleve sygdomsprogression – i første omgang ved en stigning i PSA-niveauet. For disse patienter er den metastasefri overlevelse, det vil sige tiden til spredning altafgørende, og derfor er resultaterne af PROSPER-studiet så interessante,” siger Rasmus Bisbjerg.

Bivirkningerne ved Xtandi svarede til dem, der tidligere er set i det kliniske program. Bivirkninger sås i begge behandlingsarme med en højere forekomst i Xtandi-armen.

Resultaterne af PROSPER-studiet har dannet grundlag for at ansøge de amerikanske (FDA) og de europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA) om en udvidelse af indikationen for Xtandi til at omfatte m0CRPC. I dag er Xtandi godkendt til behandling af patienter med metastaseret kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC), det vil sige, hvor kræften påviseligt har spredt sig.

Ansøgningen om indikationsudvidelsen ventes færdigbehandlet af de europæiske lægemiddelmyndigheder i løbet af 2018.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift