Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Tarmkræft: Erbitux plus kemoterapi øger tumorsvind

ASCO: Førstelinjebehandling med Erbitux (cetuximab) plus kemo førte til større tumorsvind sammenlignet med bevacizumab plus kemo hos patienter med metastatisk tarmkræft med normale RAS-gener.

Det viser resultater fra det randomiserede fase II-forsøg DEEPER, som præsenteres (abstract #3501) på ASCO-konferencen.

Patienter, der blev behandlet med cetuximab plus kemoterapi opnåede større tumorsvind (57,4 procent) sammenlignet med patienter, der blev behandlet med bevacizumab plus kemoterapi (46 procent).

Der var forskel på tumorsvindsraten, alt efter om tumoren var venstre- eller højresidig. For venstresidige tumorer var responsraten 60,3 procent i cetuximab-armen mod 46,1 procent i bevacizumab-armen. For højresidige tumorer var raten 50 procent i cetuximab-armen mod 41,2 procent i bevacizumab-armen.

Forskerne målte også på tidligt tumorsvind (tumorsvind efter otte uger) og samlet responsrate. For tidligt tumorsvind var raten 77,8 procent i cetuximab-armen og 74,6 procent i bevacizumab-armen, og den samlede responsrate var 69,1 mod 71,7 procent. Der var ingen signifikant forskel på de to grupper.

DEEPER-studiet inkluderede i alt 359 patienter, som blev randomiseret til enten cetuximab eller bevacizumab plus FOLFOXIRI (irinotecan 150 mg/m2, oxiplatin 85 mg/m2, 5-FU 2400 mg/m2) som førstelinjebehandling.

Overlevelsesdata er fortsat umodne, men den progressionsfri overlevelse og den samlede overlevelse var henholdsvis 12,7 måneder og 37,6 måneder i begge arme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.