For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Zejula giver ingen eller lille klinisk merværdi ved æggestokkræft

Medicinrådet vurderer, at Zejula til patienter med BRCA1/2-mutation og med platinsensitiv, recidiverende HGSC i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden, og respons på platinbaseret kemoterapi ikke giver en klinisk merværdi sammenlignet med Lynparza.

Evidensens kvalitet vurderes at være lav.

Vurderingen kommer på baggrund af, at Medicinrådets fagudvalg for æggestokkræft har sammenlignet den kliniske merværdi af PARP-hæmmeren Zejula (niraparib) med hhv. den lignende PARP-hæmmer Lynparza (olaparib), VEGF-antistoffet Avastin (bevacizumab) og placebo.

I den samlede vurdering har fagudvalget lagt vægt på, at:

  • to ud af de tre kritiske effektmål er blevet vurderet som havende ingen klinisk merværdi.
  • det ikke på nuværende tidspunkt vides, om den dokumenterede PFS-gevinst for Zejula/Lynparza versus placebo fra studierne vil resultere i forskellige OS-gevinster mellem Zejula og Lynparza.
  • de dokumenterede bivirkninger forbundet med Zejula-behandling ikke afspejler den kliniske virkelighed, hvor dosisjustering er hyppig. Når der tages højde for dosisjustering, anser fagudvalget Zejula og Lynparza som sammenlignelige hvad angår sværhedsgraden og håndterbarheden af bivirkninger.

I forhold til Avastin vurderer Medicinrådet , at Zejula giver ikkedokumenterbar klinisk merværdi, hvilket vil sige, at datagrundlaget er for usikkert til, at fagudvalget kan kategorisere Zejula’s merværdi.

I forhold til placebo vurderer Medicinrådet , at Zejula giver en lille klinisk merværdi. Evidensens kvalitet vurderes dog at være lav.

I den samlede vurdering har fagudvalget lagt vægt på, at:

  • det kritiske effektmål PFS kategoriseres som havende vigtig klinisk merværdi.
  • det ikke på nuværende tidspunkt vides, om den dokumenterede PFS-gevinst fra studiet vil resultere i OS-gevinst.
  • Zejula-behandling er forbundet med bivirkninger sammenlignet med placebo, som trækker den samlede kliniske merværdi ned. Fagudvalget understreger, at de dokumenterede bivirkninger ikke afspejler den kliniske virkelighed, hvor dosisjustering er hyppig. Bivirkningerne er derfor håndterbare.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift