Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lynparza effektiv mod nyopstået æggestokkræft

ASCO: Lynparza medfører en ikke mindre end 54 procent reduktion af udviklingen (PFS) af nyopstået æggestokkræft eller relaterede dødsfald.

Det viser en delundersøgelse af det randomiserede, dobbeltblindede, fase III-forsøg, SOLO1, der evaluerer effektiviteten og sikkerheden af ​​PARP-hæmmeren, olaparib, som vedligeholdelsesmonoterapi hos nyligt diagnosticerede patienter med avanceret æggestokkræft og med en BRCA mutation.

Resultaterne blev lørdag præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO, i Chicago (Abstrakt 5554).

64 randomiserede patienter i den kinesiske kohorte fik enten olaparib (n = 44) eller placebo (n = 20). Median opfølgning var ~ 30 måneder i begge grupper.

Patienterne fik 300 mg olaparib to gange daglig eller placebo. Det primære endepunkt var undersøgelsesvurderet progressionsfri overlevelse (PFS, modificeret RECIST v1.1). Følsomhedsanalyse af PFS blev udført ved blindet uafhængig central review (BICR).

Median PFS blev ikke nået i olaparib-gruppen og var 9,3 måneder i placebo-gruppen. De mest almindelige bivirkninger i olaparib-gruppen var kvalme (n = 28, 63,6%), anæmi (n = 25, 56,8%) og opkastning (n = 18, 40,9%).

Grad ≥3 bivirkninger forekom hos 56,8 procent af olaparibpatienter mod 30,0 procent af placebopatienter. Den mest almindelige klasse ≥3 bivirkning var anæmi (n = 16, 36,4%). Olaparib dosispauser, dosisreduktioner og behandlingsafslutning forekom hos henholdsvis 56,8 procent, 27,3 procent og 6,8 procent af patienterne (vs i 30,0%, 10% og 0% af patienterne i placebogruppen).

Olaparib-behandlingen medførte en 54 procent reduktion i risikoen for progression eller dødsfald mod placebo. Sikkerhedsresultaterne var i overensstemmelse med den kendte profil for olaparib hos patienterne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift