Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lynparza bedre end tredje omgang kemo mod BRCA muteret æggestokkræft

ASCO: Lynparza (olaparib) kan med succes erstatte kemoterapi hos patienter med tilbagefald af kimlinie BRCA-muteret (gBRCAm) avanceret æggestokkræft, der allerede har fået mindst to forskellige omgange kemoterapi.

Det viser resultaterne af fase III-studiet, SOLO3, der mandag blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO, i Chicago (Abstrakt 5506).

Studiet viste en statistisk signifikant og klinisk signifikant forbedring af objektiv responsrate (ORR) for Lynparza vs kemoterapi (72,2% vs. 51,4%). ORR måler andelen af ​​patienter med reduktion i tumorbelastning med en foruddefineret procentdel.

Resultaterne viste også en statistisk signifikant og klinisk signifikant forbedring af den tid, patienterne levede uden sygdomsfremgang (PFS) for Lynparza (13,4 måneder) mod kemoterapi (9,2 måneder [HR 0,62 ] p = 0,013].

SOLO3 er et fase III-randomiseret, kontrolleret multicenter forsøg til evaluering af effekten og sikkerheden af Lynparza-tabletter efter to eller flere tidligere kemoterapi-linjer.

I forsøget deltog 223 patienter, der ved en såkaldt blinded independent central review [BICR] blev vurderet at have en skadelig eller mistanke om skadelig BRCA1 eller BRCA2 mutation. Kvalificerede patienter blev randomiseret (2:1) til at modtage 300 mg Lynparza tabletter to gange dagligt eller kemoterapi efter lægens valg.

Ud af 151 patienter i Lynparza-gruppen reagerede 109 (72%) på behandlingen, mens kun 37 af 72 patienter svarende til godt 51 procent reagerede på kemoterapien.

Bivirkningerne for Lynparza svarede til tidligere forsøg med parphæmmeren.

De mest almindelige bivirkninger i Lynparza-gruppen (≥ 20%) var kvalme (65%), træthed / asteni (52%), anæmi (51%), opkastning (38%), diarré (28%), neutropeni (23%) og mavesmerter (21%). De mest almindelige ≥ grade 3 bivirkninger var anæmi (21%), neutropeni (10%), træthed / asteni (5%) og trombocytopeni (4%). Bivirkninger førte til dosisafbrydelse hos 48% af patienterne på Lynparza, mens 7% af patienterne afbrød behandlingen.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift