Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny målrettet behandling viser lovende resultater mod avanceret urotelial kræft

ASCO: Data fra et nyt fase II-studie (EV-102) viser, at knap halvdelen af de inkluderede patienter med fremskreden urotelial kræft, responderede på en behandling med et nyt målrettet lægemiddel, enfortumab vedotin (ASG-22ME).

Resultaterne blev mandag præsenteret på en oral session på ASCOs årsmøde i Chicago (Abstrakt LBA4505). Der findes for nuværende ingen godkendt behandling til patienterne, hvis deres sygdom progredierer efter behandling med platinbaseret kemoterapi og immunterapi, og derfor vækker de nye fase II-data interesse.

"Selvom der er tale om et lille, fase II-studie, er den reduktion i tumoraktivitet, der ses hos de patienter, hvis sygdom har progredieret efter behandling med kemoterapi og immunterapi, lovende. Vi afventer nu større studier, som kan bekræfte disse tidlige fund," udtaler ASCO-ekspert Robert Dreicer.

Samlebetegnelsen urotelial kræft dækker hovedsageligt over kræft i blæren, men kræftformen kan ligeledes være lokaliseret i urinrøret, urinlederen, nyren og andre tilstødende organer. Aktuelt behandles patienterne med platinbaseret kemoterapi i førstelinje. Hvis sygdommen progredierer gives antistofbaseret immunterapi i form af Keytruda (pembrolizumab), Tecentriq (atezolizumab), Imfinzi (durvalumab), Opdivo (nivolumab) eller Bavencio (avelumab). Hos 75-80 procent af patienterne progredierer sygdommen forsat herefter, og til disse patienter er der i dag ingen godkendte behandlinger. 

Høj responsrate

Fase II-studiet har inkluderet 125 patienter med fremskreden urotelial kræft. Patienterne blev inddelt i to grupper: Én gruppe bestående af patienter, som var behandlet med både kemoterapi og immunterapi. Og en anden gruppe, som alene var behandlet med immunterapi. Det var alene data fra førstenævnte gruppe, der blev præsenteret på sessionen mandag, da den anden gruppe fortsat inkluderer patienter. Patienterne i denne gruppe havde gennemsnitligt modtaget tre forskellige systemiske behandlinger forud for studiestart.

44 procent af patienterne responderede på behandlingen med enfortumab vedotin, hvilket viste sig ved, at deres tumorvækst stagnerede, eller tumor svandt i størrelse. Blandt de patienter, som ikke havde responderet på tidligere behandling med immunterapi, lå responsraten på 41 procent, og for patienter, hvis sygdom havde spredt sig til leveren, var responsraten 38 procent. Samlet havde 12 procent af patienterne komplet respons. Den mediane overlevelsestid var 11,7 måneder, og generelt var det eksperimentelle lægemiddel veltolereret.

"Fase II-resultaterne replicerer de data vi så i fase I-studiet, hvilket langt fra altid er tilfældet i fase II-studier. Det faktum, at vi har en behandling, der lader til at kunne hjælpe patienter, som ikke har gavn af immunterapi, er meget glædeligt," udtaler studieleder Daniel P. Petrylak, der er professor i medicinsk onkologi og urologi ved Yale Cancer Center i New Haven.

Målrettet et kræftprotein

Enfortumab vedotin er et antistof, der targeterer proteinet Nectin-4, et protein som er at finde i 97 procent af uroteliale tumorer. På baggrund af data fra fase I-studiet blev det eksperimentelle lægemiddel tilbage i marts 2018 tildelt en såkaldt breakthrough therapy designation af de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA med henblik på at fremskynde udviklingen af en ny behandling til patienter med avanceret og metastaseret urotelial kræft, som har progredieret efter immunterapi.

Der pågår aktuelt et andet studie (EV-103), som undersøger fordelene ved at behandle nydiagnosticerede patienter med avanceret urotelial kræft med enfortumab vedotin enten i kombination med immunterapi (Keytruda) eller kemoterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift