Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lynparza anbefalet som vedligeholdelsesbehandling mod æggestokkræft

Lynparza (olaparib) er blevet godkendt af NICE, det engelske svar på Medicinrådet, som vedligeholdelsesbehandling af avanceret BRCA-mutationspositiv kræft i æggestokkene efter kemoterapi.

Behandlingen sker via Cancer Drugs Fund, som sikrer patienter nyere behandlinger trods høje priser.

Lynparza er allerede godkendt som rutinemæssig brug efter tre kemolinjer og senere, så den nyeste godkendelse er et stort skridt for patienter, men den nye anbefaling er ikke endelig.

”Det vides ikke, om mennesker, der får Lynparza, lever længere, fordi forsøgspersonerne ikke er blevet fulgt længe nok,” lyder vurderingen fra NICE.

"Det aktuelt tilgængelige bevis fra kliniske forsøg viser ikke en signifikant forskel i den samlede overlevelse mellem Lynparza og placebo."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift