Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Neoadjuverende immunterapi giver respons mod blærekræft

Behandling med Tecentriq (atezolizumab) før cystektomi hos 95 patienter med muskelinvasiv blærekræft viser i det nyligt offentliggjort fase II-studie ABACUS en patologisk komplet respons (pCR) på 31 procent. Undersøgelsen nåede dermed sit primære endemål.

I studiet, som er offentliggjort i Nature Medicine, blev 95 patienter i perioden maj 2016 til juni 2018 rekrutteret fra 21 steder. Medianopfølgningen var 13,1 måneder. I alt var 88 patienter vurderbare for det primære endemål, 87 fik foretaget cystektomi. På tidspunktet for analysen havde 17 patienter fået tilbagefald, og 17 patienter var døde (en var postoperativ død og en behandlingsrelateret død). Mediantiden fra start af Tecentriq-behandling til operation var 5,6 uger.

ABACUS-studiets neoadjuverende setting muliggjorde sekventiel vævsudtagning og identifikation af molekylære veje forbundet med respons og tilbagefald. Tre biologiske responser beskrevet i metastatisk ramme blev oprindeligt undersøgt: Forud eksisterende CD8-positiv T-celleimmunitet, transformerende vækstfaktor (TGF) -p, specifikt i tumorer med en udelukket immunfænotype samt tumormutationsbyrde (TMB) i forbindelse med reparation af DNA-skader og transkriptionelle signaturer i cellecyklus. Analyse af DNA-ændringer blev også udført for at identificere producenter af respons og resistens.

Udover en pCR på 31 procent viste resultaterne blandt andet, at aktiverede CD8-positive T-celler i tumoren og cytotoksisk T-cellesignatur korrelerer med immunrespons. Andre etablerede biomarkører, såsom TMB, forudsagde ikke udfaldet, hvilket adskiler sig fra den metastatiske setting. Dynamiske ændringer i genekspressionsunderskrifter og proteinbiomarkører fandt sted under behandling, mens ændringer i DNA-ændringer under behandling var usædvanlige.

Responderende tumorer viste overvejende ekspression af gener relateret til vævsreparation efter behandling, hvilket gjorde tumorbiomarkørfortolkning udfordrende i denne gruppe. Stromale faktorer, såsom TGF-ß og fibroblastaktiveringsprotein, var knyttet til resistens, og det samme var høj ekspression af cellecyklusgensignaturer efter behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift