For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny immunterapi-kombination viser lovende aktivitet og sikkerhed hos æggestokkræftpatienter

En ny kombination af sitravatinib og tislelizumab viser i et fase Ib-studie håndterbar sikkerhed og lovende antitumoraktivitet hos patienter med avanceret æggestokkræft.

Studiets resultater blev præsenteret på ESMO Immuno-Oncology Congress 2019 i Genève, Schweiz den 11.-14.december.

Sikkerheden og antitumoraktiviteten af ​​sitravatinib plus tislelizumab blev undersøgt i et åbent, ikke-randomiseret, multicenter fase Ib-studie (NCT03666143). Studiet inkluderede patienter med solide tumorer, som var behandlingsnaive over for både anti-PD-1- og anti-PD-L1-behandling, og en kohorte indskrev specifikt patienter med tilbagevendende, platinresistent, epitelisk ovariecancer.

Alle patienter blev behandlet med 120 mg sitravatinib en gang dagligt i kombination med 200 mg tislelizumab hver tredje uge, indtil sygdomsprogression, uacceptabel toksicitet, død, tilbagetrækning af samtykke eller undersøgelsesafslutning. Det primære mål var at vurdere kombinationsterapiens sikkerhed og tolerabilitet og de sekundære endepunkter inkluderede den samlede responsrate, responsvarighed (DoR), sygdomskontrolrate og progressionsfri overlevelse (PFS).

Fra den 17. juli 2019 blev 20 kvinder med en medianalder på 66,0 år tilmeldt. De havde modtaget gennemsnitligt fem forudgående behandlinger. Alle 20 patienter, der modtog undersøgelsesmedicinene, blev inkluderet i sikkerhedsanalysen.

Grad ≥3 bivirkninger, der fremkom ved behandling (TEAE), rapporteret af 10 procent eller flere af patienterne, som blev vurderet at være sitravatinib-relaterede, inkluderede hypertension hos 25 procent og træthed hos 10 procent af patienterne. Sitravatinib-behandlingen blev afbrudt af seks patienter på grund af en TEAE. Grad ≥3 øgede transaminaser, der var relateret til tislelizumab, blev rapporteret hos 10 procent af patienterne, og tre patienter seponerede tislelizumab på grund af en TEAE.

17 patienter var vurderbare for effektivitet. Af disse opnåede fire patienter delvis respons, og 11 patienter demonstrerede stabil sygdom. Median DoR blev ikke nået (NR; interval, 12,29 uger til NR). Kun to patienter viste progressiv sygdom pr. RECIST version 1.1. Median PFS var 18,0 uger (interval, 12,29 uger til NR).

Baseret på deres fund konkluderer forfatterne, at kombinationsbehandling med sitravatinib og tislelizumab viser håndterbar sikkerhed og lovende antitumoraktivitet hos patienter med fremskreden æggestokkræft.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift