For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapistof øger ikke overlevelsen ved metastatisk blærekræft

PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) forbedrer ikke overlevelsen sammenlignet med standardbehandling for patienter med metastatisk blærekræft, hvis tumorer har et højt PD-L1-udtryk.

Det viser opdaterede data fra fase III-studiet DANUBE, som dermed ikke opfylder sit primære endepunkt.

Formålet med DANUBE-studiet har været at vurdere Imfinzi og Imfinzi plus tremelimumab hos patienter med ikke-resecerbar stadie IV (metastatisk) blærekræft, hvis tumorceller og/eller tumorinfiltrerende immunceller udtrykker høje niveauer (≥25 procent) af PD-L1.

Resultaterne viser, at studiet ikke opfyldte de primære endepunkter for forbedring af den samlede overlevelse (OS). Imfinzi plus tremelimumab levede ikke op til det primære endepunkt uanset PD-L1-udtryk.

På trods af resultatet er AstraZeneca, som står bag Imfinzi, stadig håbefulde i forhold til tilføjelse af kemoterapi til enten Imfinzi eller kombinationen Imfinzi plus tremelimumab. Det testes i fase III-studiet NILE, også i første linje ved metastatisk sygdom.

Imfinzi testes desuden, både som monoterapi og i kombination med tremelimumab, hos patienter med hoved- og halskræft, leverkræft og livmoderhalskræft.

I 2018 blev cirka 550.000 mennesker på verdensplan diagnosticeret med blærekræft, og cirka 200.000 døde af sygdommen. I Danmark bliver cirka 2.000 mennesker årligt diagnosticeret med blærekræft. Siden 1990 er risikoen for at få blærekræft faldet, men niveauet er stadig to til tre gange højere blandt mænd end kvinder. Blærekræft rammer sjældent personer under 45 år, og risikoen stiger med alderen.

Overlevelsen er steget med fem-seks procentpoint siden 2000. For mænd er den steget fra 70 procent til 75 procent, og for kvinder er den steget fra 61 procent til 67 procent. A overlevelsen er højere for mænd end for kvinder hænger blandt andet sammen med, at symptomer er mindre specifikke hos kvinder.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift