Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapistof øger ikke overlevelsen ved metastatisk blærekræft

PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) forbedrer ikke overlevelsen sammenlignet med standardbehandling for patienter med metastatisk blærekræft, hvis tumorer har et højt PD-L1-udtryk.

Det viser opdaterede data fra fase III-studiet DANUBE, som dermed ikke opfylder sit primære endepunkt.

Formålet med DANUBE-studiet har været at vurdere Imfinzi og Imfinzi plus tremelimumab hos patienter med ikke-resecerbar stadie IV (metastatisk) blærekræft, hvis tumorceller og/eller tumorinfiltrerende immunceller udtrykker høje niveauer (≥25 procent) af PD-L1.

Resultaterne viser, at studiet ikke opfyldte de primære endepunkter for forbedring af den samlede overlevelse (OS). Imfinzi plus tremelimumab levede ikke op til det primære endepunkt uanset PD-L1-udtryk.

På trods af resultatet er AstraZeneca, som står bag Imfinzi, stadig håbefulde i forhold til tilføjelse af kemoterapi til enten Imfinzi eller kombinationen Imfinzi plus tremelimumab. Det testes i fase III-studiet NILE, også i første linje ved metastatisk sygdom.

Imfinzi testes desuden, både som monoterapi og i kombination med tremelimumab, hos patienter med hoved- og halskræft, leverkræft og livmoderhalskræft.

I 2018 blev cirka 550.000 mennesker på verdensplan diagnosticeret med blærekræft, og cirka 200.000 døde af sygdommen. I Danmark bliver cirka 2.000 mennesker årligt diagnosticeret med blærekræft. Siden 1990 er risikoen for at få blærekræft faldet, men niveauet er stadig to til tre gange højere blandt mænd end kvinder. Blærekræft rammer sjældent personer under 45 år, og risikoen stiger med alderen.

Overlevelsen er steget med fem-seks procentpoint siden 2000. For mænd er den steget fra 70 procent til 75 procent, og for kvinder er den steget fra 61 procent til 67 procent. A overlevelsen er højere for mænd end for kvinder hænger blandt andet sammen med, at symptomer er mindre specifikke hos kvinder.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift