Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lovende aktivitet ved kombinationsbehandling mod livmoderkræft

Proteinkinasehæmmeren Lenvima (lenvatinib) plus PD-1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) viser i et fase Ib/II-studie lovende antitumoraktivitet hos patienter med avanceret kræft i livmoderen, der har oplevet sygdomsprogression efter forudgående systemisk behandling.

Aktiviteten ses uanset tumorens mikrosatellit-instabilitet (MSI) -status, og kombinationsbehandlingen har en håndterbar toksicitetsprofil, viser studiet.

I studiet, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, modtog patienterne Lenvima 20 mg en gang dagligt oralt plus Keytruda 200 mg intravenøst ​​en gang hver tredje uge i tre-ugers cykler. Det primære endepunkt var objektiv responsrate (ORR) efter 24 uger (ORRWk24), mens sekundære endepunkter inkluderede varighed af respons (DOR), progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS).

Ved data cut-off var 108 patienter med tidligere behandlet livmoderkræft tilmeldt studiet med en median opfølgning på 18,7 måneder. ORRWk24 var 38,0 procent (95 procent Cl, 28,8 procent til 47,8 procent). Blandt undergrupper var ORRWk24 (95 procent CI) 63,6 procent (30,8 procent til 89,1 procent) hos patienter med MSI-høje tumorer (11 patienter) og 36,2 procent (26,5 procent til 46,7 procent) hos patienter med MSI-stabile tumorer (94 patienter). For tidligere behandlede patienter, uanset tumor MSI-status, var median DOR 21,2 måneder (95 procent CI, 7,6 måneder til ikke-estimerbar), median PFS var 7,4 måneder (95 procent CI, 5,3 til 8,7 måneder), og median OS var 16,7 måneder (15,0 måneder til ikke-estimerbar). Grad 3 eller 4 behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos 83 ud af 124 patienter, hvilket svarer til 66,9 procent.

Cirka 800 kvinder om året diagnosticeres med livmoderkræft i Danmark. Sygdommen rammer sjældent personer under 35 år og er hyppigst hos kvinder 70-84 år. Risikoen har ikke ændret sig meget de seneste 30 år, og dødeligheden er faldende. Fem-årsoverlevelsen er svagt stigende over tid og ligger på 83 procent.

Patienter med avanceret livmoderkræft har begrænsede behandlingsmuligheder. Hvis sygdommen er meget fremskreden, eller hvis lægerne skønner, at det er for risikabelt at operere, bliver man oftest tilbudt kemoterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift