For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lovende aktivitet ved kombinationsbehandling mod livmoderkræft

Proteinkinasehæmmeren Lenvima (lenvatinib) plus PD-1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) viser i et fase Ib/II-studie lovende antitumoraktivitet hos patienter med avanceret kræft i livmoderen, der har oplevet sygdomsprogression efter forudgående systemisk behandling.

Aktiviteten ses uanset tumorens mikrosatellit-instabilitet (MSI) -status, og kombinationsbehandlingen har en håndterbar toksicitetsprofil, viser studiet.

I studiet, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, modtog patienterne Lenvima 20 mg en gang dagligt oralt plus Keytruda 200 mg intravenøst ​​en gang hver tredje uge i tre-ugers cykler. Det primære endepunkt var objektiv responsrate (ORR) efter 24 uger (ORRWk24), mens sekundære endepunkter inkluderede varighed af respons (DOR), progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS).

Ved data cut-off var 108 patienter med tidligere behandlet livmoderkræft tilmeldt studiet med en median opfølgning på 18,7 måneder. ORRWk24 var 38,0 procent (95 procent Cl, 28,8 procent til 47,8 procent). Blandt undergrupper var ORRWk24 (95 procent CI) 63,6 procent (30,8 procent til 89,1 procent) hos patienter med MSI-høje tumorer (11 patienter) og 36,2 procent (26,5 procent til 46,7 procent) hos patienter med MSI-stabile tumorer (94 patienter). For tidligere behandlede patienter, uanset tumor MSI-status, var median DOR 21,2 måneder (95 procent CI, 7,6 måneder til ikke-estimerbar), median PFS var 7,4 måneder (95 procent CI, 5,3 til 8,7 måneder), og median OS var 16,7 måneder (15,0 måneder til ikke-estimerbar). Grad 3 eller 4 behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos 83 ud af 124 patienter, hvilket svarer til 66,9 procent.

Cirka 800 kvinder om året diagnosticeres med livmoderkræft i Danmark. Sygdommen rammer sjældent personer under 35 år og er hyppigst hos kvinder 70-84 år. Risikoen har ikke ændret sig meget de seneste 30 år, og dødeligheden er faldende. Fem-årsoverlevelsen er svagt stigende over tid og ligger på 83 procent.

Patienter med avanceret livmoderkræft har begrænsede behandlingsmuligheder. Hvis sygdommen er meget fremskreden, eller hvis lægerne skønner, at det er for risikabelt at operere, bliver man oftest tilbudt kemoterapi.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift