Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lynparza og Avastin er effektivt overfor nydiagnosticerede patienter med højrisiko æggestokkræft

Trine Jacobi Nøttrup

ASCO: Lynparza (olaparib) er som standard vedligeholdelsesbehandling kombineret med Avastin (bevacizumab) til patienter med nydiagnosticeret, fremskreden high-grade BRCA-1 og BRCA-2-muteret kræft i æggestokkene, effektivt  og forbedrer PFS hos patienter efter kemoterapi.

Det viser resultaterne fra det internationale fase III PAOLA-1 forsøg, der præsenteres (Abstrakt 6039) på den virtuelle ASCO-kongres 2020.

Baggrunden for studiet er ifølge forskerne, at forsøget PAOLA-1 / ENGOT-ov25, der  tilføjede PARP-hæmmeren olaparib til vedligeholdelsesbehandling efter førstelinje-platinbaseret kemoterapi plus bevacizumab, førte til en statistisk signifikant progressionsfri overlevelse hos patienter med fremskreden æggestokkræft (HR 0,59; 95% Cl 0,49-0,72).

Dertil kom at en retrospektiv undergruppeanalyse i GOG-0218 antydede, at BRCA-mutation ikke signifikant påvirkede den bedre progressionsfrie overlevelses leveret af bevacizumab. I det nye studie undersøgte forskerne effektiviteten af olaparib plus bevacizumab ved BRCA1-mutation eller BRCA2-mutation i PAOLA-1.

Medforfatter og overlæge på Rigshospitalets onkologiske klinik, Trine Jacobi Nøttrup, fortæller om det nye studies konklusioner:

 ”I PAOLA-1 gav vedligeholdelse olaparib plus bevacizumab en betydelig progressions fri overlevelse versus placebo plus bevacizumab i alle analyserede punkter, uanset om de havde BRCA1m eller BRCA2m. Den mediane progressions frie overlevelse i kontrolarmen foreslår en rolle for bevacizumab i denne undergruppe, og the hazard ratio versus en aktiv kontrolarm viser værdien af ​​at tilføje vedligeholdelsesbehandlingen olaparib til bevacizumab,” konkluderer Trine Jacobi Nøttrup.

Det internationale multicenterstudie inkluderede 806 randomiserede patiente, hvoraf de 160 (20%) havde tumor BRCA1m, 76 (9%) havde tumor BRCA2m og 1 (<1%) havde begge. Den mediane progressionsfrie overlevelses-opfølgning var henholdsvis 24,1 og 27,4 måneder i BRCA1m og BRCA2m patienter. Ved primær data cut off blev den progessionsfrie overlevelse forlænget med olaparib plus bevacizumab versus placebo plus bevacizumab hos BRCA1m patienter og BRCA2m patienter (se tabel nedenfor). 

Resultaterne viser at andelen af ​​BRCA1m patienter, der modtog olaparib plus bevacizumab og var progressionsfrie efter hhv. et og to år, var 95% og 73% (mod 70% og 29% for placebo plus bevacizumab) og for BRCA2m patienter var andelen 89% og 84% (mod 84% og 53% i placebogruppen).

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift