Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Det er det første fase III studie på en parp-hæmmere, som viser så markant en øget samlet overlevelse. Patienter lever op til 12,9 måneder længere ved behandling med olaparib," siger Mansoor Mirza.

Rekordlang overlevelse med Lynparza for patienter med æggestokkræft

ASCO: Vedligeholdelses-behandling med Lynparza (olaparib) medfører en hidtil uset forbedring af den samlede overlevelse på næsten 13 måneder hos patienter med platin-sensitiv æggestokkræft og BRCA-mutation.

Det fastslås i resultaterne af det fase III-studie, som blev præsenteret  (Abstract 6002) på dette års virtuelle ASCO-kongres. Studiet er et af de helt store studier indenfor gynækologisk kræft i år, påpeger overlæge på Rigshospitalets Onkologiske Klinik, Mansoor Raza Mirza:

”Tablet-behandlingen olaparib har tidligere vist rigtig god effekt i form af forbedring af den progressionsfri overlevelse – og studiet, som nu er præsenteret, sender et klart signal om, at vi har fat i noget rigtig her," siger Mansoor Mirza og forsætter:

"Det er det første fase III studie på en parp-hæmmere, som viser så markant en øget samlet overlevelse. Patienter lever op til 12,9 måneder længere ved behandling med olaparib.”

SOLO2 (ENGOT ov-21; NCT01874353), som tidligere er publiceret i tidsskriftet, The Lancet, viste, at vedligeholdelses-behandling med PARP-hæmmeren olaparib hos patienter med platinfølsom tilbagefald af æggestokkræft (PSROC) og en BRCA-mutation (BRCAm) førte til en statistisk signifikant forbedring i median progression-fri overlevelse (PFS) på 13,6 måneder kontra placebo. Tid til progression eller død forbedredes signifikant, og der blev set en kvalitetsjusteret progressionsfri overlevelses-fordel med vedligeholdelse olaparib vs placebo.

Studiet præsenteret på dette års ASCO-kongres rapporterer den endelige analyse af den samlede overlevelse for SOLO2.

I studiets fase III fik patienter med PSROC og en BRCA-mutation, der havde modtaget mindst to behandlingslinjer og platinbaseret kemoterapi, vedligeholdelsesbehandling med olaparib (300 mg tabletter) eller placebo. Patienterne blev inddelt efter respons på tidligere kemoterapi (komplet vs delvis) og længden af ​​det platinfrie interval (> 6–12 måneder vs> 12 måneder). OS var et sekundært slutpunkt. Den eneste forhåndsplanlagte OS-følsomhedsanalyse var en OS-analyse i Myriad-kimlinjen BRCAm-undergruppen (Myriad BRAC-analyse).

Ved den endelige data-opgørelse (3. februar 2020) var medianopfølgningen 65 måneder i begge behandlingsarme. En langvarig behandlingsfordel blev set med olaparib kontra placebo med en OS HR på 0,74 (95 % konfidensinterval [CI] 0,54–1,00) i det fulde analysesæt (FAS; ujusteret til crossover; 38,4 % af placebo-punkter krydsede til en PARP-hæmmer). Efter fem år: ifølge Kaplan-Meier skøn, levede 28,3 % af patienterne i olaparib-armen mod 12,8 % af patienterne i placeboarmen og havde stadig ikke modtaget efterfølgende behandling; 42,1 % af olaparib-patienterne mod 33,2 % af placebo-patienterne var i live. Den langsigtede tolerabilitets-profil for olaparib var generelt i overensstemmelse med den tidligere rapporterede konklusion.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.