Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bavencios markante effekt på blærekræft kobles med biomarkører

ESMO: En række biomarkører kan associeres med overlevelsesfordelen, når Bavencio (avelumab) plus bedste behandlingsstandard anvendes som førstelinje vedligeholdsbehandling af avanceret eller metastatisk blærekræft.

Det viser en ny analyse af JAVELIN Bladder 100-studiet, der lørdag blev fremlagt (Abstrakt 699O) på årets virtuelle ESMO-kongres sammen med de nyeste resultater for samlet overlevelse ved avelumab-behandling.

JAVELIN Bladder 100 er det første randomiserede fase III-forsøg, der sammenligner en checkpoint-hæmmer med den bedste behandlingsstandard (BSC) og evaluerer overlevelsesgevinst i forhold til flere biomarkører ved blærekræft.  

En flot samlet overlevelse

Resultatet viste, at avelumab+BSC-armen forbedrede signifikant den samlede overlevelse versus BSC alene hos patienter med avanceret eller metastatisk blærekræft, der ikke havde udviklet sig i førstelinje platinbaseret kemoterapi.

  • Median samlet overlevelse for avelumab-armen efter BSC var 21,4 måneder (95% CI 18,9-26,1)
  • For BSC alene var det 14,3 måneder (95% CI 12,9-17,9).
  • HR til fordel for avelumab-armen var 0,69 (95% CI 0,56-0,86, p <0,001).

Flere onkologer har kommenteret siden fremlæggelsen af resultaterne på ESMO, at de forventer, at overlevelsesdataene kan blive praksisændrende.

”Jeg forventer, at resultatet vil føre til, at behandlingsprincippet vil blive tilbudt danske patienter på et tidspunkt,” skriver Mads Agerbæk i en e-mail. Han er overlæge og teamleder ved Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Han har ikke selv bidraget til studiet.

”De præsenterede data dokumenterer, at både patienter med PD-L1 ekspression og patienter uden, har gavn af konsoliderende avelumab-behandling, såfremt de har haft effekt af kemoterapi for avanceret urothelialt carcinom.”

”Dette gør sig gældende for såvel samlet overlevelse som progressionsfri overlevelse – også selvom en signifikant del af patienterne i BSC-armen modtog immunterapi ved progression.”

Høj tumormutationsbyrde ved langvarig overlevelse

Forskerholdet bag JAVELIN Bladder 100 har desuden analyseret samlet overlevelse i subgrupper af patienterne ud fra en række tumorbiomarkører. 

Flere biomarkører blev identificeret som potentielle ’predictorer’ - for eksempel PD-L1-ekspression, tumormutationsbyrde (TMB) og genekspressionssignaturer. 

Overordnet var samlet overlevelse positivt forbundet med biomarkører for immunaktivitet og negativt forbundet med biomarkører for tumor-homeostase og kronisk inflammation.

Forskerne bag JAVELIN Bladder 100 konkluderede under præsentationen på ESMO, at kombinationer af biomarkører muligvis kan hjælpe yderligere med at karakterisere patienter med avanceret eller metastatisk blærekræft, der kan have gavn af førstelinje vedligeholdsbehandling med avelumab.

Mads Agerbæk skriver i e-mailen om studiet:

”Jeg er umiddelbart helt enig i konklusionen på analysen af de testede biomarkører – nemlig at resultaterne er interessante og fortjener videre undersøgelser, men at der er tale om eksplorative data - da der ikke er taget højde for/stratificeret for dem i den oprindelige protokol - som kan vejlede os i vores videre arbejde med at finde biomarkører, som på forhånd kan udvælge patienter, der har gavn eller ikke gavn af PD-1/PD-L1-rettet immunterapi,”  

Biomarkør-detaljer

Samlet overlevelse i avelumab-armen var positivt forbundet med:

  • CD8 + T-celler i den invasive margin
  • tumorcenter
  • høj tumormutationsbyrde
  • genekspressionssignaturer ved medfødt og adaptiv immunrespons.
  • antallet af FCGR2A / FCGR3A-alleler, der koder for højaffinitets Fcy-receptorer til IgG1.

Samlet overlevelse i avelumab-armen var negativt forbundet med tumorepitelcellegenesignaturer, CRP og NLR.

I patienter med forhøjede immungenekspressionssignaturer var lavere TGFb-ekspression forbundet med større samlet overlevelse avelumab-armen.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift