Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EU-kommissionen godkender ny niraparib-indikation

EU-Kommissionen har godkendt Zejula (niraparib) som vedligeholdelsesbehandling til voksne patienter med avanceret æggestokkræft, der har haft respons på førstelinjebehandling med platinholdig kemoterapi. 

Niraparib er den første PARP-hæmmer, der er godkendt i EU som monoterapi til patienter med platinfølsom, avanceret ovariecancer, uanset patienternes biomarkør-status, skriver selskabet GlaxoSmithKline (GSK) i en pressetekst.

Godkendelse af niraparib til den nye indikation er sket på baggrund af data fra PRIMA-studiet, der inkluderer nydiagnosticerede patienter med ovariecancer med høj risiko for tilbagefald. PRIMA viser, at 60-80 procent af patienterne opnåede klinisk komplet eller partielt respons efter operation og kemoterapi. Omkring 80 procent af disse patienter fik dog tilbagefald, de fleste inden for to år efter afsluttet kemoterapi. Patienter med tilbagefald har generelt en dårlig prognose, og formålet med videre behandling vil herfra være symptomlindring og livstidsforlængelse. 

PRIMA-studiet viste videre, at:

Behandling med niraparib resulterede i 38 procent reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død (PFS, HR=0.62; 95% CI, 0.50–0.75; p<0.001) sammenlignet med placebo i en overall population, uanset biomarkør-status.

Resultaterne var drevet af en klinisk betydende risikoreduktion hos kvinder med:   

  • Tumorer med BRCA mutation (risikoreduktion på 60 procent, HR=0.40 (95% CI, 0.27–0.62) p<0.001).
  • HR-deficiente BRCA wild type tumorer (risikoreduktion på 50 procent, HR=0.50 (95% CI, 0.30–0.83), p=0.006).
  • HR-proficiente tumorer (risikoreduktion på 32 procent, HR=0.68 (95% CI, 0.49–0.94), p=0.020).

 

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift