Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Irofulven kan måske gøre PARP-hæmmerne kunsten efter mod blærekræft

Nye laboratorieresultater viser, at det eksperimentelle lægemiddel Irofulven (6-hydroxymethylacylfulvene) har en lovende anti-cancereffekt på NER-muterede blærekræftceller.

Forskerne bag laboratorieforsøgene forudser, at Irofulven på samme måde som PARP-hæmmerne kan blive en effektiv behandling mod blærekræft.

Resultaterne er for nylig blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Clinical Cancer Research, og forskere fra Center for Kræftforskning under Kræftens Bekæmpelse er medforfattere til studiet. Irofulven targeterer NER (nucleotide exicision repair)-muterede kræftceller. En betydelig andel af patienter med blærekræft er NER-muterede. Zoltan Szallasi, der er gruppeleder ved Center for Kræftforskning og medforfatter til det nye studie, sammenligner Irofulvens virkningsmekanisme med virkningsmekanismen for PARP-hæmmere. PARP-hæmmere virker som bekendt ved at inhibere reparationsproteinet PARP, hvilket slår kræftcellerne ihjel.   

”PARP-hæmmerne er en rigtig god behandling med få bivirkninger. Jeg tror, at Irofulven på samme måde kan blive en effektiv behandling mod blærekræft, og at vi om nogle år kan møde mennesker, der lever på grund af den behandling,” udtaler Zoltan Szallasi ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Irofulven har indtil videre vist lovende resultater i laboratorieforsøg med NER-muterede blærekræftceller og i mus, og forskerne håber snart at kunne afprøve det eksperimentelle lægemiddel på blærekræftpatienter.

Tidligere studier har ikke haft fokus på NER

Aktuelt behandles patienter med metastaseret blærekræft med platinbaseret kemoterapi som standard. En del patienter udvikler imidlertid på sigt resistens overfor standardbehandlingen. Disse patienter har i høj grad behov for nye behandlingsalternativer. Zoltan Szallasi forudser, at Irofulven kan blive et effektivt lægemiddel for de omkring 20 procent af patienter med fremskreden blærekræft, som ikke tåler eller er blevet resistente over for platinbaseret kemoterapi.

Irofulven er tidligere blevet afprøvet på en række andre kræftformer, bl.a. prostatakræft. Disse studier har imidlertid ikke haft fokus på NER-muterede kræftceller.

”Tidligere forsøg med Irofulven har vist, at lægemidlet ikke har nogen særlig effekt på flertallet af patienter, men det virker på nogle, og med vores undersøgelse viser vi, at det formentlig har været patienter, hvor kræftcellerne har en fejl i NER-reparationssystemet,” udtaler Zoltan Szallasi. 

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift